Vandrar för större trygghet

Publicerad:

Vädermakterna var inte på bästa humör men en tapper skara trotsade isvindar och regnskurar för att genomföra årets andra trygghetsvandring kring Resecentrum.

Trygghetsvandringarna är en del i det medborgarlöfte som polisen och kommunen tillsammans gett.
Foto: Ingrid Wall Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trygghetsvandringarna är en del i det medborgarlöfte som polisen och kommunen tillsammans gett.

Representanter från kommun, polis, fastighetsägare, Nattvandrarna, Skånetrafiken och andra intresserade hade mött upp för att gå i området och identifiera eventuella risker. Ledare för vandringen var trygghetsutvecklaren Peter Strandell som arbetar på kommunens säkerhetsavdelning.

Från brandstationen gick deltagarna österut mot nya cykelexpressruten vid Hantverkaregatan. Mörka partier, brister på avgränsningar mellan cykelbana och parkering var några av de potentiella riskerna som identifierades. Kapellgatan, resecentrums östra del med cykelparkeringar och toalettbyggnad granskades. Kommunpolisen Mats Rindborn Grahl berömde utformningen av resecentrums öppna del – ett föredöme enligt honom, och något som fler orter bör ta efter.

Väntsalen har under det år som gått sedan invigningen utsatts för skadegörelse och klotter, främst på toaletten. Olika åtgärder har vidtagits och såväl polis som nattvandrare lovade att skärpa sin uppmärksamhet kring lokalen. Risken finns att en kall vinter gör att väntsalen blir uppehållsplats också för icke resenärer.

Färden tillbaka gick via Corfitz Beck Friisgatan och Algatan där ytterligare mörka partier och andra problem hittades.

- Trelleborg har så många vackra hus, lys upp dem bättre, manade kommunpolisen.

Synpunkterna kommer nu att sammanställas och skickas vidare för åtgärder. Trygghetsvandringarna är en del i det medborgarlöfte som polisen och kommunen tillsammans gett.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?