Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Trelleborgs äldreomsorg blickar framåt med hjälp av teknik

Publicerad:

Socialförvaltningen höll temadag för sin personal inom äldreomsorgen och satte fokus på framtiden med tankar om hur tekniken kan bidra till en smartare välfärd.

Under tre dagar har det varit fullsatt i Parken när socialförvaltningen arrangerat sina äldreomsorgsdagar.
Foto: Patrik Nyström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Under tre dagar har det varit fullsatt i Parken när socialförvaltningen arrangerat sina äldreomsorgsdagar.

Parken i Trelleborg har under tre dagar fyllts av kommunens äldreomsorgspersonal som samlats till en temadag. Äldreomsorgen är en så stor verksamhet att medarbetarna fick delas in i tre grupper. Äldreomsorgsdagarna hölls därför under tre dagar med samma innehåll varje dag.

- Arrangemanget finansieras med särskilda stimulansmedel som vi har fått för det arbete som vi gjort bland annat inom BPSD (kvalitetsverktyg kopplat till demensvård). Det är fantastiskt att kunna samla upp emot 700 medarbetare på tre dagar. Det här är ett sätt att ge tillbaka, det är medarbetarnas förtjänst att vi kan ha den här dagen, säger Kenneth Johansson, avdelningschef inom äldreomsorgen.

Utöver äldreomsorgens medarbetare fanns bland annat även politiker från socialnämnden på plats.

Med i utvecklingsprogram

Årets tema lade fokus på framtiden, tekniken, digitaliseringen. Hur ser framtiden ut? Vilka tekniska lösningar finns i dag och vilka kommer att finnas i framtiden? Hur kan verksamheter inom äldreomsorg använda sig av tekniken i syfte att skapa en smartare välfärd?

Socialförvaltningen i Trelleborg har som en av tio svenska kommuner valts ut till ett program om att leda utveckling i en föränderlig värld. "LEDA för smartare välfärd" heter programmet som leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med Vinnova. Programmet syftar till att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

Föreläsningar och underhållning

Nicklas Bergman, talare med lång erfarenhet av att arbeta med teknikutveckling och författare till boken "Surviving the Tech Storm", höll ett föredrag om vilka möjligheter tekniken kan ge oss och hur vi kan förhålla oss till utvecklingen. Han menar att det inte längre är en fråga om vad teknologi kan göra för oss, utan mer vad vi ska tillåta teknologin att göra.

Mikael Karlsson, chef för en ny teknik- och utvecklingsenhet på socialförvaltningen, berättade om tekniska lösningar som redan testats inom äldreomsorgen i Trelleborg, till exempel digitala lås, mobila trygghetslarm och nattillsyn via kamera.

Avdelningschefen Roger Granat trendspanade och omvärldsanalyserade. Han visade exempel på utveckling i världen och funderade lokalt över hur till exempel färdtjänst och hjälpmedelscentral skulle kunna se ut om 20 år.

Som avslutning på dagen bjöds publiken på underhållning av Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd.

Uppskattad dag

Temadagen fick många positiva omdömen av åhörarna. Några av dessa var:

- Det gav mig en tankeställare. Jag är jättenöjd med dagen.
- Givande och trevlig dag. Kul att få lite uppmuntran med rolig underhållning.
- Jättebra föreläsare. Ämnet engagerade och gav nya spännande tankar inför framtiden.
- Jätteintressant och viktigt. 10 av 10!
- Det var både intressant och samtidigt lite skrämmande information.
- En mycket trevlig och inspirerande dag. Kul att se att Trelleborgs kommun satsar på framtidens teknologi.

Årets medarbetare korades

I samband med arrangemanget utsågs även årets medarbetare inom äldreomsorgen. Utmärkelsen gick till tre personer, en varje dag. Årets medarbetare blev:

  • Malin Jensen, undersköterska inom hemvårdsområde Centrum.
  • Helene Adelsgård, hemvårdare på Alstadhemmet.
  • Pia Fredriksson, aktivitetsledare på seniorboendet Mörten i Anderslöv.

Ett särskilt hederspris gick till demenskoordinatorn Kristina Edvardsson för hennes insatser inom BPSD.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?