Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Saneringsstart på Phyllaterion

Publicerad:

Efter att ha legat öde under en följd av år ser det nu ut som om saneringsarbetena på den gamla Trebolittomten vid Bryggaregatan ska ta sin början. Naturvårdsverket har beslutat att ge bidrag på fjorton miljoner för förberedelser att sanera marken i kvarteret Phylatterion.

2011 gjordes provtagningar på tomten
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika 2011 gjordes provtagningar på tomten

Fastigheten i kvarteret med det märkliga namnet är nummer åtta på Länsstyrelsens prioriteringslista över riskobjekt. Området är 15 000 kvadratmeter stort och här tillverkades takpapp, destillationsprodukter och impregneringsvätskor av stenkolstjära mellan åren 1889 till 1935. Därefter fanns annan produktion på fastigheten. År 2000 revs alla byggnaderna. Idag är större delen av ytan asfalterad. Området ligger mitt i tättbebyggt område med skola, bostäder och handel och industri som grannar.

Förberedelserna för saneringsarbetet kommer att inledas 2018 och pågå fram till 2021. En speciell metod, situ-sanering, kommer att testas för första gången i Sverige. Metoden är vedertagen i USA. Den går ut på att kreosotoljan hettas upp så att de lättflyktiga komponenterna avgår, de kvarvarande tyngre stabiliseras till ett mycket hårt material. Då upphör lakningen och spridningen förhindras. I den efterföljande åtgärdsfasen planeras en kombination av situ-tekniken och schaktsanering. Det ska ge lägre kostnader och ett minskat behov av att hantera massor. I beslutet säger också Naturvårdsverket att det finns mycket hög potential att utveckla tekniken.

I sin motivering att anslå pengar säger Naturvårdsverket att det finns stora risker för miljö och människors hälsa eftersom det finns runt 25 ton kreosotolja i mark och grundvatten ner till mellan åtta och elva meters djup. Föroreningarna har spridit sig in i omkringliggande villaträdgårdar, sprider sig mot skolan och det finns stor risk för spridning till grundvattnet i det underliggande kalkberget. Tack vare täta jordlager och ett övertryck i berggrunden har det dock ännu inte blivit någon omfattande spridning ner till grundvattnet.

Tidigare gjorda beräkningar har pekat på totalkostnad för sanering på runt 100 miljoner kronor.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?