Förstudie kring gemensam skånsk arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv

Publicerad:

Med början den 1 december kommer Trelleborgs kommun tillsammans med 12 andra skånska kommuner att delta i en förstudie som ska utreda förutsättningarna för en gemensam arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv.

Med början den 1 december kommer Trelleborgs kommun tillsammans med 12 andra skånska kommuner att delta i en förstudie som ska utreda förutsättningarna för en gemensam arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv.

Nyhetsbrevet från projektstarten kan laddas ner här (PDF-dokument, 286 kB).

Frågor kring studien ställs till projektledarna:

Matthias Lindgren

Paul Bergström

Hjälpte informationen på den här sidan dig?