Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Busslinjer och nytt rådhus fall för kommunstyrelsen

Publicerad:

Kommunstyrelsen samlas till sitt novembermöte på onsdag, 9 november. Ärendelistan är något kortare än vanligt, och inrymmer såväl remissvar som lokalfrågor.

Politikerna ska ta ställning till den lokalutredning som bildningsnämnden låtit göra, samt till hur framtidens Rådhus och förvaltningslokaler ska se ut. Det finns förslag på att delar av nuvarande Rådhus – de delar som byggts till under 1950 och 1960-talen ska rivas för att ge plats åt utveckling av hela kvarteret Hercules.

Andra frågor på dagordningen är intern kontrollplan och uppföljning av densamma, revisorernas granskning av gatuunderhållet, ersättning till Trelleborgs hamn för merkostnader i samband med flyktingmottagandet förra hösten samt taxehöjning för hämtning av hushållsavfall.

Ett medborgarförslag som förekommit i flera skepnader dyker upp igen. Det är ett förslag från boende vid Bruksgatan att stadsbussen åter ska passera deras gata. Förslaget till svar blir dock att det inte är möjligt med tanke på den snäva tidtabell som linjetrafiken har idag. Skånetrafiken och kommunen prioriterar ökad turtäthet vilket gör att de boende får använda sig av busshållplatsen på Västergatan.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?