Blandade ärenden i kommunstyrelsen

Publicerad:

När kommunstyrelsen samlas på onsdagsförmiddagen har politiker en lång rad frågor att ta ställning till. Ärendena är av helt olika karaktär – allt från trafikstrategi för Trelleborgs kommun, till distanshandel med alkohol och ny representationspolicy.

Mötet inleds med en föredragning om Region Skånes folkhälsoenkät om barn och unga.

Andra ärenden på agendan är risk och sårbarhetsanalys, fördjupad utredning om förändringar i verksamheten för näringsliv, folkhälsopolicy, utbildningsinsatsen Förenkla – helt enkelt och välkomstafton för nyinflyttade trelleborgare. En remiss kring fritidspolitiska mål ska behandlas liksom ansökningar om att få pengar ur landsbygdsmiljonen.

Mötet är det sista för året för kommunens regering.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?