Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Trelleborg beviljas medel för att satsa på välfärdsteknik

Publicerad:

Trelleborgs kommun får medel från Vinnova för att satsa vidare på teknikutveckling inom socialförvaltningen.

Mikael Karlsson, projektledare för "Verklighetslabbet Borgen" som beviljats medel från Vinnova.
Foto: Patrik Nyström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Mikael Karlsson, projektledare för "Verklighetslabbet Borgen" som beviljats medel från Vinnova.

Verklighetslabbet Borgen är namnet på den satsning som tilldelats medel från Vinnova. Verklighetslabbet syftar till att uppmärksamma och stödja utvecklingsprojekt mot moderna och effektiva arbetsformer inom äldreomsorgen. Med ett verklighetslabb kan verksamheten genomföra tester och piloter under verkliga förhållanden. Välfärdstekniken ska underlätta för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv.

- Teknik och utveckling är helt avgörande för att kunna utveckla vår verksamhet i takt med att medborgarnas behov ökar. Vi rustar nu för att snabbare kunna utveckla nya metoder och på bred front införa dem i våra olika verksamheter, säger Mikael Karlsson, enhetschef för teknik och utveckling inom socialförvaltningen och projektledare för "Verklighetslabbet Borgen".

I ett verklighetslabb kan nya idéer testas i verklig miljö. Tjänster kan utvecklas och utvärderas.

- Med ett verklighetslabb kan vi skapa delaktighet på alla nivåer, från förvaltningsledning till omvårdnadspersonal hos brukaren. Vi involverar personal, brukare och innovatörer och utgår från faktiska behov som finns inom verksamheten, säger Mikael Karlsson.

Socialförvaltningen i Trelleborg rustar nu sin organisation för att satsa vidare på välfärdsteknik.

  • Från och med den 1 januari 2017 kommer en specifik enhet att arbeta med just teknik- och utvecklingsfrågor.
  • Socialförvaltningen ingår i SKL:s förändringsledningsprogram "LEDA för smartare välfärd" med fokus på hälsa och omsorg i en digital värld.
  • I november samlades all personal inom äldreomsorgen i Trelleborg för en temadag kring just teknik.

- Satsningen på teknik och digitalisering är en ödesfråga för socialtjänsten för att klara vårt uppdrag i framtiden så jag är mycket glad att Vinnova sett potentialen i detta projekt. Vi har nu möjlighet att ta ytterligare ett viktigt steg framåt, säger socialförvaltningens chef Annikki Tinmark.

Läs mer

SKL: LEDA för smartare välfärd
Trelleborgs äldreomsorg blickar framåt med hjälp av teknik

För mer information

Kontakta Mikael Karlsson, 0410-73 34 19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?