Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Grunden lagd för ny Vannhögskola

Publicerad:

Arbetena med att bygga den nya Vannhögskolan har påbörjats och nu är första skyddsbetongen till källaren är gjuten. Skolan beräknas bli färdigställd under försommaren 2018.

Första skyddsbetongen till källaren är nu gjuten
Foto: Magnus Ahlström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Första skyddsbetongen till källaren är nu gjuten

Detta är en del av det största skolprojektet någonsin i Trelleborgs kommun. Två gamla skolor, Lillevång och Vannhög, ska rivas och ersättas av två nya skolor med plats för cirka 900 elever. Skolorna byggs i tre plan. De nuvarande skollokalerna kommer att användas under byggtiden och eleverna flyttar över till den nya byggnaden när den står klar till höstterminens start 2018.

För Vannhögskolan innebär detta bland annat att stora ytor som idag inte kan användas tas tillvara samt att skolmiljön, och framför allt ljudmiljön, förbättras avsevärt. Vannhögskolan får också, tillsammans med Lillevångskolan, tillgång till ett nytt och modernt skolbibliotek.

För Lillevångskolan, som i motsats till Vannhögskolan idag har tillgång till för små ytor, innebär de nya lokalerna bland annat att skolan får tillgång till större klassrum, fler grupprum samt lokaler anpassade för undervisning i musik och bild.

Projektet möjliggör dessutom en mer ändamålsenlig och effektiv placering av administrativa lokaler och säkerställer att eleverna på Lillevångskolan och Vannhögskolan får tillgång till en bra och stimulerande utemiljö.

Centralt placerat finns det gemensamma entrérummet samt administration, bibliotek och speciallokaler för slöjd, hemkunskap med mera (Hus C, D delar av E).

Skolan innehåller även lokaler för grupper i särskild undervisning, specialundervisning och Borgen. Borgen är specialanpassad för elever med autism.

Matsals- och köksbyggnaden är byggd 1972 och om- och tillbyggd 2012 (Hus B). Denna byggnad byggs ut i söder och kopplas på nybyggnaden genom ett entréutrymme som förbinder byggnaderna. Diskrummet utökas och matsalen byggs om genom en ny rumsindelning.

Byggnaden innehåller två idrottshallar varav den ena kan delas i två så att undervisning kan pågå i tre utrymmen samtidigt. Den stora hallen (Hus F) har handbollsmåtten 23 x 43 meter samt fri höjd 7 meter under den takhängda utrustningen och armaturer och den lilla hallen (Hus G) 5 meter fri höjd.

Totalt finns 10 omklädningsrum för elever och 2 omklädningsrum för personal, kiosk, föreningslokal och förråd.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?