Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Grannsamverkan verktyg mot inbrott

Publicerad:

Nu drar vi igång Grannsamverkan i fler områden i Trelleborg - vill du vara med? Uppropet kommer från Trelleborgs kommunpolis Mats Rindborn Grahl och trygghetsutvecklare Peter Strandell. Bakgrunden är det ökade antalet inbrott i landet.

Även om siffrorna för Trelleborg ligger relativt konstant över åren så vill vi förebygga bostadsinbrott. Ett effektivt och beprövat sätt är att starta grannsamverkan. Genom ökad uppmärksamhet och bättre kunskaper kan man försvåra för tjuven, säger Peter Strandell.

Under den senaste tioårsperioden har det totala antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige ökat med 52 procent. Antalet anmälda villainbrott är nu 76 procent högre än för tio år sedan. Däremot har de anmälda lägenhetsinbrotten sett till samma period haft en jämnare utveckling enligt statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

I Trelleborgs kommun har bostadsinbrotten under de senaste åren haft en sjunkande tendens. Under perioden 1 januari till 25 oktober anmäldes år 2013 99 inbrott, år 2014 130, 2015 anmäldes 93 och i år 79. Erfarenhet talar dock för att det är årets sista mörka månader som skapar tillfälle för tjuven.

Under november månad i år skedde åtta inbrott i Trelleborgs kommun. Under samma månad förra året var antalet 12. Trelleborg har än så länge kommit lindrigare undan än grannkommunen Vellinge som ingår i samma lokalpolisområde. Under november begicks 23 inbrott i Vellinge kommun, att jämföra med 12 samma månad förra året. I Svedala anmäldes sex inbrott i år, mot 11 samma månad förra året.

- Det kan tyckas vara en låg siffra men man ska samtidigt komma ihåg att bostadsinbrott är ett integritetskränkande brott som många gånger leder till omfattande konsekvenser för de drabbade i form av t.ex. psykiska reaktioner, ekonomiska förluster och praktiska konsekvenser. Till det kommer ofta en känsla av förlorad trygghet säger Peter Strandell.

- Vetskapen om att någon rotat bland ens personliga tillhörigheter kan leda till olust att bo kvar i bostaden. Särskilt barn kan reagera kraftigt efter ett inbrott. De kan till exempel känna obehag inför att komma hem ensamma från skolan, mindre barn kan börja kissa i sängen och barn som tidigare sov i egen säng vill ofta åter sova tillsammans med en vuxen.

Fler bostadsinbrott sker på vardagar än veckoslut och helger. Tjuven kommer hellre på dagtid än nattetid. Vid vart fjärde inbrott har någon varit hemma när brottet begåtts.

Det finns dock flera sätt att förebygga bostadsinbrott. Det kan handla om att se till att bostaden är ordentligt upplyst både in- och utvändigt när man inte är hemma, att buskar och träd som skymmer insyn hålls nedklippta men även att grannar informeras när man reser bort så att de kan hålla ett öga på främmande personer som uppehåller sig i närheten av bostaden.

Ett annat effektivt sätt att förebygga inbrott och öka tryggheten i bostadsområdet handlar om grannsamverkan. Genom ökad uppmärksamhet från de boende och bättre kunskaper om hur man kan försvåra för tjuven kan risken för inbrott minskas med drygt en fjärdedel enligt Brå:s statistik.

I Trelleborgs kommun vill man därför komma igång med grannsamverkan i fler bostadsområden och söker nu hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar och villaägare som vill engagera sig genom att utse en kontaktperson.

- Till denna kontakt kan jag förmedla information om brottsstatistik, förebyggande tips och råd med mera. Huvudkontaktpersonen förmedlar sedan informationen vidare till de boende i respektive förening. Jag är behjälplig vid starten av grannsamverkan och samarbetar sedan med föreningarna säger kommunpolisen Mats Rindborn Grahl.

Mer information finns på webben samt på grannsamverkanmotbrott.se

Fakta:

  • Mellan 2006 och 2015 ökade antalet anmälda bostadsinbrott med 52 procent,
  • Flest bostadsinbrott - 63 procent - sker på vardagar, 37 procent på helgdagar.
  • 64 procent av inbrotten sker på dagtid, 36 på natten.
  • Vid 78 procent av inbrotten har något stulits.
  • Vid vart fjärde inbrott har någon i familjen varit hemma vid tillfället.
  • Grannsamverkan kan minska risken för inbrott med 26 procent.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, NTU, samt Brå, Brottsförebyggande rådet.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?