Trelleborgshem köper stationshuset i Smygehamn

Publicerad:

Trelleborgshem har förvärvat det gamla post- och järnvägsstationshuset i Smygehamn. Fastigheten Sjötorp som den också heter var under perioden 1887-1957 stationsbyggnad för den dåvarande järnvägen mellan Östra Torp och Börringe (BÖJ).

- Vi tycker det är spännande att förvärva denna utvecklingsfastighet i Smygehamn, säger Pia Jönsson VD för TrelleborgsHem. Tanken är att renovera fastigheten varsamt men också att skapa mer uthyrningsbar yta i byggnaden.

AB TrelleborgsHem äger sedan tidigare det intilliggande äldreboendet Smygehem och har också under åren 2013-2014 byggt två hyresfastigheter med totalt 16 lägenheter i 55+ boende i direkt anslutning till f.d. stationsbyggnaden.

- Givetvis har vi i samband med köpet sett möjligheten att skapa ytterligare hyresbostäder i området, fortsätter Pia Jönsson. Smygehamn är en attraktiv ort och det finns ständig efterfrågan på hyresrätter både från ortsbefolkning såväl som övriga som ser boendemiljön som tilltalande.

Under nästa år påbörjas renoveringen av byggnaden. Samtidigt påbörjas arbetet med att se över möjligheten till exploatering av fastigheten och att genom en framtida detaljplaneändring kunna ges möjlighet till ytterligare byggrätt på marken.

Kuriosa: Fastighetens namn ”Sjötorp” skall uttydas SJ i Östra TORP. Stationsnamnet Östra Torp ändrades efter omfattande lokal debatt 1950 till Smygehamn.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?