Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Trelleborg först med hyresborgen

Publicerad:

Trelleborg blir första kommun i landet som erbjuder nyanlända borgen för bosättning. På det viset hoppas man kunna underlätta för de nya trelleborgarna att få ett hyreskontrakt. Kommunstyrelsen godkände förslaget vid sitt möte i veckan.

Sedan första mars är kommunerna skyldiga att ordna bostad åt nyanlända. Bosättningslagen omfattar de som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller anses som skyddsbehövande enligt utlänningslagen. Hur många varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, hur arbetsmarknaden ser ut, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. För Trelleborgs del är fördelningstalet 118 personer.

- För att Trelleborgs kommun ska kunna fullfölja sitt ansvar behöver samarbetet med lokala hyresvärdar ses över och utvecklas ,säger Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar för nyanlända. Under hösten startade ett samarbete med fastighetsägarna och deras bild var samstämmig – intresserade av att hjälpa till men vill inte ta några ekonomiska risker.

- Eftersom målgruppen inte har någon förankring på bostadsmarknaden och inte heller haft möjlighet att stå i bostadskö är chansen för dem att få ett förstahandskontrakt starkt begränsat.

Under sina första två år i landet får de nyanlända ersättning som ska täcka kostnader för mat, bostad och livsföring i övrigt.

Istället för tillfälliga boendelösningar i form av exempelvis vandrarhem och hotell väljer Trelleborg därför att kommunen går i borgen för hyreskontrakten. Borgen begränsas i såväl tid som pengar. Innan borgensåtagandet tecknas sker en individuell prövning om hushållet är i behov av hjälp.

Rent praktiskt kommer systemet att innebära att hyresgästens skuld övergår till kommunen om hyresgästen inte betalar. I sin tur kan kommunen kräva pengar av hyresgästen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?