Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Victoria, mölla, infart och strategier i kommunstyrelsen

Publicerad:

I morgon onsdag samlas kommunstyrelsen till sitt majmöte. I vanlig ordning är dagordningen diger och omfattar mer än en sida. Bland ärendena finns ansökningar om pengar till landsbygdsutveckling, Gislövs marknad, Smygefestivalen, Palmfestivalen och Karolinerdag på Skåre.

Sandmöllan medan den ännu hade vingar
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Sandmöllan medan den ännu hade vingar

Vad ska ske med inredningen för gamla tågfärjan Drottning Victoria? Det ska en speciell grupp fundera på med representanter från politiken, TrelleborgsHem, Gamla Trelleborg, Kockska stiftelserna, Sjöfartsmuseet och Trelleborg AB.

Frågan om infarten till Trelleborg i framtiden har diskuterats i flera år. Nu ska en speciell infartsberedning tillsättas med deltagare från alla partier i kommunfullmäktige.

Ersättning för sammanträden, översyn av arvodesreglementet och ekonomisk ersättning för jourverksamhet ska diskuteras. Sandmöllan, enligt uppgift Trelleborgs äldsta byggnad, är i behov av renovering. Strategisk informationsförsörjning handlar om elektroniskt arkiv och en ny plan för extraordinära händelser ska tas fram varje mandatperiod.

En policy för hållbar utveckling ska formas, och den strategiska upphandlingen ska ha inriktning mot hållbar utveckling. Politikerna ska också ta ställning till kommunstyrelsens budget för 2016 med flerårsplan 2017 och 2018. Hur busstrafiken ska formas från nästa år är en annan fråga på dagordningen, liksom årsredovisningen för Samordningsförbundet. Det behövs nya maskiner till bowlinghallen i Söderslättshallen och markanvisningsavtal ska upprättas för delar av Ståstorp och Östervång.

De två sista ärendena på agendan gäller revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Trelleborgs Bredbands AB och revidering av taxa enligt plan- och bygglagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?