Januari

 • Trelleborg från A till Ö

  Trelleborg från A till Ö

  Visst har Trelleborg många goda sidor – åtminstone 104… Nu finns en ny upplaga av Trelleborg från A till Ö, ett litet uppslagsverk som berättar om staden och kommunen från som det heter på omslaget från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi.

 • Ny arbetsordning för tjänstemän och beslutsfattare inom skolan

  Bildningsnämnden har beslutat om en ny arbetsordning för nämnden. För att skapa en större delaktighet och medvetenhet i nämnden har tre verksamhetsberedningar skapats som berör de tre verksamhetsområdena, förskola, grundskola och gymnasium (inklusive SFI och vuxenutbildning).

 • Glenn Miller Orchestra till Trelleborg!

  Glenn Millers Orchestra Scandinavia.

  70 år sedan freden efter andra världskriget spelas ännu musiken som enade de allierade i kampen mot det tredje riket. Glenn Miller Orchestra Scandinavia spelar på Parken den 18 april!

 • Nu skyltar Trelleborg om

  Nya skyltar sätts upp i västra industriområdet.

  Under onsdagen startade arbetet med att skylta om gator och vägar i hela Trelleborgs kommun. Under året kommer hastighetsbegränsningarna successivt att ändras.

 • Snart dags för en spännande workshop om framtidens avfallshantering

  Johan Wester

  Den 11 februari bjuder avfalls- och återvinningsavdelningen in till en workshop om kommunens nya renhållningsordning. Inbjudan riktar sig till representanter från Trelleborgs kommuns förenings- och näringsliv samt tjänstemän och folkvalda politiker.

 • Nu är årets sportlovsprogram klart

  Sportlovskul på Badhuset i Trelleborg

  Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar sportlovsaktiviteter till kommunens grundskoleelever på sportlovet vecka 8 i samarbete med lokala föreningar och organisationer.

 • Inbjudan till föreningslivet gällande sommarjobb

  Sommarlovslediga ungdomar på Backafalls fritidsgård

  Föreningar i Trelleborg erbjuds att ta emot ungdomar på sommarjobb. Sommarjobben kan sökas av den som går ut nionde klass och fram till och med det år man fyller 20 år.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , Nästa