Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Så möter Trelleborg klimatförändringarna

Publicerad:

Hur kommer klimatförändringarna att påverka människor och miljö i Trelleborgs kommun? Om framtiden är som bekant svårt att sia men nu finns en klimatanpassningsplan som identifierar risker och sårbarheter i kommunen.

Översvämning i Södra Åby 2011
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Översvämning i Södra Åby 2011

Förslaget till klimatanpassningsplan presenterades på kommunstyrelsen i förra veckan och ska slutgiltigt beslutas av kommunfullmäktige i slutet av månaden. Det är ett digert dokument på närmare femtio sidor.

Klimatanpassningsplanen är et övergripande dokument som behandlar olika områden i kommunen. Den belyser effekter och frågeställningar och ger förslag till åtgärder för hur Trelleborg ska förhålla sig om och när klimatet ändras.

I planen finns den kunskap som finns idag om klimatförändringarna och de effekter detta kan leda till, och vilka risker det kan medföra.

Områden som tas upp i planen är kommunikationer, tekniska försörjningssystem, byggnader, bebyggelse, jordbruk, turism, friluftsliv, natur och kulturmiljö samt människors hälsa.

Exempel på frågeställningar kan vara hur ökade vattenflöden och översvämningar påverkar ledningsnät, vägar och vägbankar. Hur ska Trelleborg garantera tillgång på rent dricksvatten i framtiden? Hur blir det med bebyggelsen längs kusten om havsnivån ökar? Hur påverkas jordbruket – ska vi ersätta raps med vin?

Under hösten har planen varit ute på remiss till de kommunala nämnderna och bolagen.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?