Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Klimat och miljö i kommunfullmäktige

Publicerad:

Årets första sammanträde med kommunfullmäktige bjuder bland annat på två tunga ärenden – klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun och sanering av förorenad mark i kvarteret Phylatterion.

Ledamöterna samlas måndagen den 28 januari klockan 18 i Parken för att ta sig an de arton punkter som finns på dagordningen. Saneringen av gamla Trebolittomten, väster om Bryggaregatan, kommer att beskrivas av konsulten Tomas Henrysson som varit delaktig i en riskvärdering och åtgärdsutredning. Kommunfullmäktige ska därefter besluta om man ska ansöka om 111 miljoner från Naturvårdsverket för att sanera området.

Klimatanpassningsplanen tar upp olika aspekter och scenarios av hur miljön i Trelleborg kan komma att förändras som en följd av ett varmare klimat.

Fem medborgarförslag ska behandlas. De gäller så vitt skilda ämnen som att låta färdtjänstkunden själva välja bolag att resa med, att göra Anderslöv handikappvänligt, anlägga en cykelbana längs väg 511 från Kurland till Skåre, att satsa på Granhyddan i Beddinge och att vidta åtgärder mot vandalisering av flyktingboende.

En motion står på dagordningen – att öka mängden blodgivare i Trelleborg.

En kommunal handlingsplan mot översvämningar ska behandlas, liksom nya föreskrifter om renhållning av gångbanor.

Två interpellationer tas upp denna afton – den ena är ställd av Bertil Larsson, Söderslättspartiet och vänder sig till Servicenämndens ordförande Gunnar Grafström och gäller matverksamheten vid Akka och Gröningen. Den andra ställs av Catherine Persson, Socialdemokraterna, till Mats Svensson, ordförande i Fritidsnämnden. Frågan gäller fritidsgård i de västra/norra stadsdelarna och/eller Skegrie.

En kvart innan sammanträdet öppnar är ledamöterna på plats för att tala med allmänheten. Mötet är offentligt och vem som vill får sitta och lyssna. Sammanträdet sänds även i närradion på frekvens 92,8.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?