Utställning - Opplöt, röekjol och stubb

Evenemang, Litteratur & föredrag, Utställning, Museer

Välkommen att ta del av Trelleborgs Museums fina samling av allmogedräkt från Söderslätt! En härlig färgprakt och en riktig fest för ögat!

textilutställning med allmogedräkt
Foto: Peter Ross-Lindholm Licens: © Copyright textilutställning med allmogedräkt

Allmogen, de jordägande bönderna i Skåne, bar en dräkt med lokal särprägel, det som kallas folkdräkt. Man bar den både till vardag och fest, med olika varianter för olika årstider och efter kyrkoåret. Folkdräkt användes på Söderslätt fram till mitten på 1800-talet. De dräktdelar och hela dräkter Trelleborgs Museum visar i denna utställning är från 1700-tal och första halvan av 1800-talet. Vi visar också hur man använt sig av folkdräkt under 1900-talet, då begreppet häradsdräkt började användas. Och, som grädde på moset, även helt nyskapade plagg - vackra och lite tokiga, med tydlig inspiration från folkdräkt! Vernissage 12.30. invigningstal av bygdeskräddaren Gillis Jimheden och museets Åsa Bill Till utställningen hör dessutom ett rikt program med föreläsningar och kurser, en del i museets egen regi, en del håller Skånes Hemslöjdsförbund i. Föredrag: 18/2 kl 13.00 Den skånska spedetröjan, 24/3 13.00 Folkdräkt i Skåne. Kurser: 3-4/3 kl 10-16 Rita ditt eget livstycke, 11/3 kl 10-15 Dekorera din spedetröja, 28/4 kl.10-16 Sy en brosch 5/5 kl 10-16 Märkning förr och nu.

Utställning - Opplöt, röekjol och stubb

Plats/arena:
Trelleborgs Museum
Telefon: 0410-733045