Utställning - Naturen

Utställning

En utställning på Garvaregården av elever från årskurserna 3 till 9 från Ljunggrenska, Liljeborgskolan och Vannhögsskolan.