Utställning - ”I Kim Walls fotspår”

Utställning, Fri entre

Res världen över – på Algatan i Trelleborg. Under hela sommaren visas utställningen ”I Kim Walls fotspår” på Algatan i centrala Trelleborg. På 39 stora skärmar visas en liten del av de foton som journalisten Kim Wall tog under sina resor världen över.

Foto: Kim Wall Licens: © Copyright

Besökaren tas med på en resa som går från öst till väst, från Nordkorea till Söderhavet. - Utställningen är ett sätt för oss att föra Kims namn och gärning vidare, säger Ingrid och Joachim Wall, föräldrar till Kim Wall. Genom att peka på vad Kim uträttade i sitt arbete som journalist vill vi flytta fokus, från brottsoffer till erkänd och prisbelönad utrikeskorrespondent. Kim Wall dödades i samband med en reportageresa i en hemmabyggd ubåt i Köpenhamn i augusti förra året. Kim Wall var född och uppvuxen i Trelleborg och utbildade sig bland annat i Paris, London och New York. Sin journalistutbildning fick hon vid ansedda Columbia University i New York där hon också tog en mastersexamen i Internationella affärer. Under sina år som frilansjournalist reste Kim Wall över hela världen, med utgångspunkt från New York och Beijing. Arbetet förde henne ut till många avlägsna platser – Uganda, Sri Lanka, Indien, Haiti och Marshallöarna bland annat. Kim rapporterade om Idi Amins tortyrkammare, kvinnliga officerare i den tamilska befrielsearmén, tigerjakt, turismens välsignelse och förbannelse samt effekterna av amerikanska kärnvapenprov under kalla kriget. - När vi gick genom Kims dator fann vi nära 14 000 bilder, säger Ingrid och Joachim Wall, bilder som Kim tagit under sina många reportageresor. Då föddes idén att göra en utställning av en liten del av dessa. Det har varit svårt att göra urvalet, det finns så många bra foton att välja mellan. Kim satte oftast människan i centrum i sina berättelser, och i utställningen finns många fina porträtt. Utställningen invigs klockan 15 på tisdagen 19 juni vid Rådhustorget i Trelleborg. Under två månader kan den som går på Algatan flytta sig över jordklotet i sällskap med Kim Walls bilder och korta utdrag ur hennes texter, publicerade i världens ledande tidningar. Utställningen har blivit möjlig genom bidrag från Kockska stiftelsen i Trelleborg och med stöd av Trelleborgs kommun. - Vår förhoppning är att utställningen ska ge inspiration, inte minst till unga människor, säger föräldrarna. Också om man som Kim kommer från en mellanstor svensk stad kan man få hela världen som sitt arbetsfält. Utställningen ägs av Kim Walls minnesfond och det finns planer på att den framöver ska visas på andra orter.