Skolor, förskolor och vuxenutbildning

Här hittar du information om vad som gäller för kommunala skolor, förskolor och vuxenutbildning.

Uppdatering 1 april

Lunchkuponger till gymnasieelever

Gymnasieelever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun kan hämta lunch på restauranger som har anmält sig som elevrestauranger.

Mer information om luncherbjudandet till gymnasieelever

Uppdatering 27 mars

Vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner uppmanas att anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem för sina barn

För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i ett kritiskt läge på grund av coronaviruset vill Trelleborgs kommun veta om du arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och har behov av plats för ditt barn vid eventuell stängning av förskola och skola.

Läs mer och anmäl ditt behov av plats.

Uppdatering 17 mars

Bildningsförvaltningen stänger Söderslättsgymnasiets enhet Bastionen samt enhet S:t Nicolai

Bildningsförvaltningen följer regeringens rekommendationer och stänger således Söderslättsgymnasiets enhet Bastionen samt enhet S:t Nicolai för samtliga elever från och med imorgon 2020-03-18. Gymnasiesärskolans elever är undantagna.

Följande gäller för elever som går på Söderslättsgymnasiet:

 • Samtliga elever ska stanna hemma.
 • Lärare som är symtomfria finns på skolan.
 • Skolan kommer under morgondagen att vara öppen för avhämtning av läroböcker och annat material du behöver.
 • Alla elever ska gå in på Vklass för att få aktuell information om respektive kurs. Information kommer att läggas ut på Vklass klockan 09.30, 2020-03-18.
 • Första lektion 2020-03-18 kommer tidigast att genomföras 09.30.
 • Undervisning ska genomföras utifrån ordinarie schema via Google Classroom.
 • Symtomfria elever som har APL följer respektive arbetsplats bestämmelser.
 • Samtliga elever med lindriga symtom skall stanna hemma från sin APL.
 • Regeringen har beslutat att du får behålla ditt studiestöd om din skola stänger till följd av det nya coronaviruset. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd för den beviljade perioden. Du behöver inte kontakta CSN eller göra något annat.
 • Du ska frånvaroanmäla dig vid sjukdom. Skolan följer upp din frånvaro.

Vissa förskolor och skolor slås ihop

På grund av hög frånvaro bland personalen på skolor och förskolor har bildningsförvaltningens ledningsgrupp beslutat att vissa förskolor och skolor ska slås ihop. Sammanslagningarna gäller från och med onsdag den 18 mars tills att ett nytt beslut meddelas. Alla berörda elever/barn och vårdnadshavare har informerats om beslutet.

Förskolor

 • Smyge förskola öppen
 • Klagstorp förskola öppen
 • Örtagårdens förskola öppen
 • Gertrudsgården förskola öppen
 • Högalids förskola öppen
 • Uddens förskola öppen
 • Söderängens förskola öppen - tar emot Orrens och Smörblommans förskola
 • Dalajärs förskola öppen - tar emot Modeshögs förskola
 • Pilekvisten förskola öppen - tar emot Österlids och Klövens förskola
 • Österjärs förskola öppen - tar emot Kontinentens och Månssonska förskola
 • Granlunda förskola öppen - tar emot Klämmans och Solrosens förskola
 • Ajgeldingerska förskolan öppen - tar emot Prästkragens förskola
 • Fågelsångens förskola öppen - tar emot Sockertoppens och Änghögs förskola
 • Ängens förskola öppen
 • Slättens förskola öppen från och med 2020-04-01
 • Flaningens förskola 1 och 2 – slås samman
 • Alstad förskola är öppen - tar emot 5-åringar från grundskolans lokaler

16 enheter öppna av totalt 29 enheter

Grundskolor

 • Väståkra skola öppen – tar emot Alstad skola
 • Smyge skola öppen
 • Klagstorp skola öppen
 • Serresjöskolan öppen
 • Östra skolan öppen
 • Pilevallskolan öppen
 • Ljunggrenska skolan öppen
 • Liljeborgsskolan öppen
 • Västervångskolan öppen
 • Bäckaskolan öppen
 • Fågelbäckskolan öppen
 • Kattebäckskolan öppen
 • Skegrie skola öppen
 • Särskild undervisningsgrupp Gylle öppen
 • Särskild undervisningsgrupp Gislöv öppen från och med den 24 mars

14 enheter öppna av totalt 16 enheter

Allmän information

 • Barn/elever som har symtom (även lindriga) så som hosta, andningssvårigheter, snuva eller feber, ska stanna hemma.
 • Vi kommer oftare än annars be er hämta era barn om de blir sjuka under dagen, vi hoppas på er förståelse och snabba hjälpsamhet i dessa situationer.
 • Beslut om stängning av verksamheten kan fattas om en så stor andel av personalen är frånvarande att det inte går att bedriva verksamheten, på uppmaning av smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, Folkhälsomyndigheten beslutar om avspärrning eller beslut fattas om nationell stängning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!