Åtgärdspaket för näringslivet

Trelleborgs kommun har efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 mars satt in ett antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet.

Parkering

 • Parkeringen på Stortorget har fått fler platser och omskyltat till 24-timmarsparkering. 24-timmarsparkering gäller även på parkeringen vid Rådhuset och på St. Nicolaiplan. De kommunala bolag som har parkeringar ser över sina möjligheter. Trelleborgs kommun uppmanar i dagsläget privata parkeringar att ta bort sina avgifter i en insats att stötta handeln.

Fakturor

 • Trelleborgs kommun ändrar betalningsvillkor och erbjuder 30 dagar till 90 dagar för de företag som önskar. Kontakta kundfakturor@trelleborg.se för mer information.
 • På fakturor från externa leverantörer till Trelleborgs kommun ändras betalningstiden från 30 till 15 dagar.
 • Extern upplåning tidigareläggs. Status - arbete på går för att lösa det praktiska.
 • Kostnaden för genomförd myndighetsutövning hos näringslivet senareläggs. Alla årliga tillsynsavgifter och timavgifter för miljö och hälsa som kan skjuts upp till hösten. Anstånd kommer beviljas och fakturor kan delas upp. Tillsynen sker däremot som vanligt. Prövningar, anmälningar och registreringar faktureras som vanligt Om du som företagare har frågor kring fakturor kan du kontakta .

Uteserveringar och torghandel

 • Trelleborgs kommun ska bistå och samverka med Polismyndigheten för att näringsidkare snarast ska kunna öppna uteserveringar och torghandel med utökade öppettider. Du som företagare måste dock meddela polisen att du vill öppna tidigare då det är de som ger tillståndet.
 • Avgiftsfri och tidsbegränsad torghandel och uteservering i kommunens alla orter under 2020.

Bokningar och inköp

 • Förvaltningar tidigarelägger om möjligt planerade inköp, dock inte i lagerskapande syfte. Status - arbete pågår för att lösa det praktiska.
 • Beställning av underhållsarbeten och andra beställningar tidigareläggs. Status - arbete pågår.
 • Trelleborgs kommunska i samtliga fall där det är möjligt boka om planerad verksamhet istället för att boka av för att ge påverkade företag möjlighet att planera framåt.
 • Trelleborgs kommun ska boka och betala 30 procent av kostnaden i förväg för evenemang under hösten.
 • Trelleborgs kommun delar ut Citykortet som årets julklapp till samtliga anställda (till ett värde av 400kr). Status - arbete pågår för att kunna dela ut kortet så snart som möjligt.
 • Trelleborgs kommuns verksamheter genomför stabsmöten eller ledningsmöten på olika konferenscentra gång för gång.

Reserverar medel för riktade insatser

 • Trelleborgs kommun reserverar medel på upp till 5 miljoner kronor för att bistå bland annat det lokala näringslivet. Denna åtgärd gör det möjlighet att sätta in insatser som riktar sig mot det lokala näringslivet. Vi tar tacksamt emot förslag på insatser!

Företagslots

 • Trelleborgs kommuns företagslots har förstäkts för att kunna ge rådgivning i frågor gentemot näringslivet. Du når företagslotsen på eller via kundtjänst på 0410-73 30 00.

Subventionerade skolluncher för gymnasieelever

 • Gymnasieelever, folkbokförda i kommunen, har möjlighet att äta lunch på restauranger eller caféer i kommunen på Trelleborgs kommuns bekostnad under april och maj. Vill du bli elevrestaurang hittar du mer information här.
 • Ta fram beslutsunderlag för att från höstterminens start införa möjligheten för alla elever på gymnasiet att välja om man vill äta i skolan eller på restaurang. Valet görs en gång per läsår. Status - arbete pågår för att kunna presentera ett förslag senare i vår.

Övrigt

 • Trelleborgs kommun ska hjälpa till att sammanföra företag som behöver personal med företag som har övertaliga så att personal kan ”lånas över” till det behövande företaget. Anlita bemanningsföretag för uppgiften. Status - arbete pågår för en praktisk lösning.
 • Trelleborgs kommun förhandlar med lokala hotell om möjligheten att hyra hotell och konferensrum för kommunal verksamhet.
 • Riva DUX i april och få till stånd en ställplats för husbilar och husvagnar. Status - planering påbörjad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?