Aktuellt

I vårt nyhetsarkiv samlas små och stora nyheter och reportage som speglar vad som sker i Trelleborg och på Trelleborgs kommuns webbplats.

Här hittar du också aktuella kungörelser och evenemang. De allra senaste hittar du även här på denna sidan.

 • Gatuavstängning - Hedvägen (Hesekillegatan - Tallvägen)

  På grund av asfalteringsarbete på Hedvägen stängs Hedvägen av för motorfordonstrafik på sträckan mellan Tallvägen och Hesekillegatan under perioden 21/10 kl. 07:00 – 25/10 kl. 16:00.

 • Måltidens dag firades i Trelleborg

  Måltidens dag firades på kommunens vård- och omsorgsboenden under torsdagen. Här är det avdelning 1 på Borgvallen som precis startat med förrätten.

  Vacker dukning och festlig meny satte guldkant på tillvaron för hyresgästerna. Måltidens dag uppmärksammades på kommunens vård- och omsorgsboenden under torsdagen.

 • Trelleborgs kommun i Lärarförbundets ranking

  Lärarförbundets årliga ranking Bästa skolkommun har publicerats. I år har Lärarförbundet gått över till att basera rankingen på ett indexbaserat underlag och tre faktorer har tagits bort från fjolårets ranking: meritvärde, andel godkända i alla ämnen och grundläggande behörighet för högskolestudier.

 • Vad har Varbergs kommun och Trelleborgs kommun gemensamt?

  Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med tjänstepersoner.

  Förutom att både Trelleborg och Varberg är kommuner i tillväxt med attraktiva lägen, delar vi även möjligheter och utmaningar kopplat till stora stadsutvecklingsprojekt.

 • Välkommen till kaffe med politiken

  Kaffekopp med hästar i bakgrunden

  I höst bjuder politiken in till ett öppet samtal med kommunens invånare

 • Biblioteket först med hbtq-certifiering

  Som första enhet i Trelleborgs kommun kan nu biblioteket stoltsera med en hbtq-certifiering.

 • Konferens om kompetens lockade många deltagare

  Panelsamtal under konferensen Trelleborg i tillväxt.

  Trelleborgs kommun bjöd på fredagen in till en konferens om kompetensförsörjning och mellankommunalt samarbete. Ett 80-tal deltagare lyssnade till inspirerande föredrag och lärande panelsamtal.

 • Inspektionen för vård och omsorg granskar händelsen i Trelleborg

  Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun har under fredagen fått besked att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att inleda en egen granskning utifrån den tragiska händelsen i Trelleborg då en mamma misstänks ha tagit både sitt eget och sitt barns liv.

 • Ängens nya förskola invigd

  Rektor Marianne Johansson, bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä och biträdande rektor Malin Holmqvist klipper invigningsbandet tillsammans med barn från Ängens nya förskola.

  Idag invigdes Ängens nya förskola i Skegrie av bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä tillsammans med barnen och pedagogerna på förskolan. Den nya förskolan har varit efterlängtad av såväl förskolepersonal som barn och föräldrar.

 • Unga trelleborgare får tycka till om kommunen

  För att kunna fatta bättre beslut som rör unga ska Trelleborgs kommun under hösten genomföra ungdomsenkäten LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

 • Bygge cykelstråk, Östra Ringgatan till Rusthållaregatan

  Tekniska serviceförvaltningen har påbörjat byggnationen av cykelstråk på norra sidan av Engelbrektsgatan från korsningen Östra Ringgatan till Rusthållaregatan.

 • Vem får årets Tångräka?

  Miljöpriset Tångräkan

  Tångräkan är Trelleborgs kommuns miljö- och hållbarhetspris. På kvällens Trelleborgsgala den 21 november vet vi vem som bär hem glasstatyetten.