Aktuellt

I vårt nyhetsarkiv samlas små och stora nyheter och reportage som speglar vad som sker i Trelleborg och på Trelleborgs kommuns webbplats.

Här hittar du också aktuella kungörelser och evenemang. De allra senaste hittar du även här på denna sidan.

 • Klart med ny ekonomichef i Trelleborgs kommun

  Smygehamnsbon Bo Carlbark är Trelleborgs kommuns nya ekonomichef. Han tillträder sin nya tjänst 1 augusti.

  Bo Carlbark blir Trelleborgs kommuns nya ekonomichef och börjar sin tjänst 1 augusti. Han kommer närmast från Region Skåne och har innan dess även haft chefsuppdrag i bland annat Uppsala län och Region Jämtland Härjedalen.

 • Trelleborgs kommun stödjer Grannsamverkan

  Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

 • Kortvariga avbrott i vattenförsörjningen längs vägen Tretunnlandshusen

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet längs vägen Tretunnlandshusen samt norra delen av Åkedalsvägen den 28 maj mellan klockan 08.30 till klockan 11.30. Detta kan innebära kortvariga avbrott i vattenförsörjningen eller reducerat vattentryck.

  Efter avslutat arbete kan ofarliga missfärgningar upplevas, vilket avhjälps med att spola rikligt.

 • Chefar över oändlig verksamhet

  Matts Karlsson är ny avfalls- och återvinningschef i Trelleborg

  Matts Karlsson heter han, Trelleborgs nye avfalls- och återvinningschef. Han tillträdde i början av maj och har ansvaret för en verksamhet som är oändlig.

 • Fagerängsdagen

  Fagerängsdagen

  Fredag 25 maj klockan 15 - 20 arrangeras traditionsenligt Fagerängsdagen på Syster Jennys väg. På programmet finns förutom dans och musik även bokbuss, fiskedamm, grillning, loppis och mycket mer! Gratis entré.

 • Krisberedskapsveckan Upp & Ner

  Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Krisberedskapsveckan äger rum 28 maj – 3 juni 2018.

 • Sanering och småbåtshamnar i kommunfullmäktige

  På måndag, 27 maj, samlas kommunfullmäktige till sitt majsammanträde i Parken. På dagordningen står bland annat en ny plan för Malörten, sanering av gamla Gasverkstomten och ekonomiskt stöd till småbåtshamnarna.

 • Barn och unga skapar innovationer för en hållbar framtid

  Ungas innovationer uppmärksammas i Trelleborg under Skåne Innovation Week, 28 maj - 1 juni.

  Under Skåne Innovation Week 2018 genomför Skola Arbetsliv i Trelleborg, tillsammans med barn och unga, kreativa aktiviteter i Trelleborgs kommun som kopplar samman lärande, innovation och hållbarhet.

 • Dialog med näringslivet en viktig förutsättning

  Anna Engblom, näringslivsstrateg Trelleborgs kommun

  Trelleborgs kommun var på plats när TFF på onsdagen arrangerade en lokal näringslivsmässa. Kommundirektör Fredrik Geijer invigde mässan och näringslivsstrateg Anna Engblom intervjuades på scen.

 • Eldningsförbud i Trelleborg

  Eldningsförbud

  Den torra våren har lett till att det från och med idag, 23 maj, råder eldningsförbud i Trelleborgs kommun. Förbudet råder tills vidare.

 • Rivningslov beviljat för gamla resecentrum i Trelleborgs Hamn

  Byggnaderna och gångbryggan ska rivas för att lämna plats för tillfälliga uppställningsytor i väntan på att hamnen kan flytta österut.

  En epok går i graven när gamla resecentrum på mittelbron i Trelleborgs Hamn ska rivas. Men samtidigt är det startskottet för omvandlingen av det gamla hamnområdet till nya stadsdelar.

 • LSS håller öppet hus

  På fredag den 25 maj håller daglig verksamhet inom LSS öppet hus. Grupperna visar upp sitt arbete och säljer sina egentillverkade produkter.