Skoldatateket

Skoldatateket är en verksamhet där man kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik.

Vår verksamhet

Skoldatateket vänder sig till förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasiet. Vi provar ut lämpliga alternativa verktyg (t.ex. dator, lärplatta, programvara, mp3, audiofon och kringutrustning) som kan användas i verksamheten eller i skolarbetet.

Syftet är att ge eleverna större möjlighet att med stöd av de alternativa verktygen bli mer självständiga i sitt lärande samt i högre grad uppnå de nationella mål som styrdokumenten föreskriver.

IKT och alternativa verktyg ska även innebära inkluderande lösningar som hjälper eleverna till ökad måluppfyllelse.

Vi erbjuder

  • Individuell utprovning av alternativa verktyg till barn och elever
  • Utbildning i alternativa verktyg för barn, elever och pedagoger/arbetslag
  • Vägledning i användning av alternativa verktyg för barn, elever och pedagoger/arbetslag samt vårdnadshavare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?