Coronaviruset

Coronaviruset är ett virus.
Viruset kan göra så att man blir sjuk.

Coronaviruset och covid-19 är samma sak.

Viruset kommer från Wuhan i Kina
och finns nu i Sverige.

Viruset sprids mellan människor.

Många människor blir lite sjuka och
andra människor blir mer sjuka eller dör.

Coronaviruset gör så att man kan få hosta,
man kan få problem att andas och
man kan få feber.

Man ska tvätta händerna
för att minska spridningen av coronaviruset.

Man ska inte kramas eller
ta i hand med sjuka människor.

Man ska undvika onödiga resor
till andra länder.

Om du blir sjuk – stanna hemma!
Gå inte till jobbet eller skolan förrän du är frisk,
och vänta sedan någon dag till.

Om du blir sjuk,
undvik att träffa andra människor.

Om du har frågor om coronaviruset
kan du ringa telefonnummer 113 13 eller 1177.

Om du är mycket sjuk
ska du också ringa telefonnummer 1177.
Om du är jättesjuk ring telefonnummer 112.

Mer information

Vårdguiden 1177
Folkhälsomyndigheten

Teckenspråkstolkad information om coronaviruset

Krisinformation.se är en webbplats
som har information från myndigheter
och andra ansvariga i samband när det är kris.

Krisinformation.se har teckenspråksfilmer
om coronaviruset.

Teckenspråk och syntolkad information om coronaviruset

Kommunledningsförvaltningen