Frågor och svar om flyktingmottagande av personer från Ukraina

Situationen för flyktingar från Ukraina väcker frågor hos många människor. Trelleborgs kommun har samlat vanliga frågor och svar om våra myndigheters mottagande av flyktingar och om samhällsservice i form av skola, vård och socialtjänst. Du hittar också information om hur du kan göra om du vill hjälpa genom att till exempel jobba med flyktingar eller hyra ut din bostad.

Myndigheters mottagande

 • EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

  Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

  Uppdaterad information per den 26 april 2022: Regeringen har beslutat att den personkrets som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige ska utvidgas så att även personer som lämnade Ukraina före invasionen omfattas. Det gäller personer som rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021–23 februari 2022.

  Direktivet gäller

  • ukrainska medborgare som var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022
  • personer som har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.

  Uppdaterad information per den 1 juli 2022: Från och med den 1 juli gäller en ny lag för mottagande av personer som kommit från Ukraina enligt EU:s massflyktingsdirektiv. Den nya lagen innebär att en del av boendeansvaret flyttas från Migrationsverket till kommunerna och syftar till att fördelningen av ansvaret ska bli jämnare mellan Sveriges kommuner.

  Migrationsverket bestämmer vilka personer som ska anvisas till respektive kommun. Trelleborgs kommun har ingen möjlighet att påverka processen eller välja vilka som ska erbjudas en bostad i kommunen.

  Mer information för personer som söker sig till Sverige med anledning av situationen i Ukraina:

 • Om asylsökande från Ukraina anländer till Trelleborg på kvällar och helger har Migrationsverket transporter som de kan åka med in till Migrationsverket i Malmö.

  Om det uppstår akuta behov ska sociala jouren kontaktas. De nås via 112.

 • De som kommer från Ukraina kan vistas i kommunen i 90 dagar utan att söka asyl, men det förutsätter att de har en plan för bostad och försörjning. Om de istället väljer att söka asyl tar Migrationsverket över processen och kommunen får ansvar för bosättning först när de har fått uppehållstillstånd.

  Här kan du läsa mer om Migrationsverkets ansvar och arbete (migrationsverket.se).

  Ensamkommande barn

  Om det är barn utan vårdnadshavare som kommer har kommunen ett direkt ansvar för barnens vård och boende.

Samhällsservice - skola, vård och socialtjänst

 • Flyktingar från Ukraina kan vaccinera sig mot covid-19 i Skåne. Vaccination är gratis.

  På 1177.se finns mer information om vaccination mot covid-19

 • På Skolverkets webbplats finns information om vilken rätt barn och ungdomar från Ukraina har till utbildning i Sverige:

  skolverket.se

 • Hit vänder du dig om du har frågor kring skolplacering av barn/elever från Ukraina:

  Placering i förskola

  E-post: skolval@trelleborg.se
  Telefon: 0410-73 35 58

  Placering i förskoleklass och grundskola

  Skolintroduktion på Pilevallskolan

  Anmälan görs via kommunens e-tjänster. Därefter blir de kontaktade för ett inskrivningssamtal till Skolintroduktion.

  E-tjänster
  Telefon: 0410-73 36 70

  Placering på gymnasiet

  E-post: gymnasiet@trelleborg.se
  Telefon: 0410-73 36 14

Boendeformer för flyktingar och ensamkommande barn

 • Evakueringsboende är Migrationsverkets benämning på tillfälliga boenden där flyktingar kan bo max ett par dagar tills mer långsiktigt boende är ordnat. Även de boenden som kommuner driver åt Migrationsverket kallas evakueringsboende Trelleborgs kommun har i dagsläget inga evakueringsboenden.

 • Ett akutboende är inte knutet till någon specifik verksamhet i kommunen. Akutboende finns för vår beredskap, oavsett målgrupp.

 • HVB-hem är en förkortning för Hem för vård och boende. Kommunen driver HVB-hem efter tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. HVB-hem finns både för barn som har omhändertagits och för barn utan vårdnadshavare.

 • Ett familjehem är ett hem för ensamkommande barn där vården sker i ett enskilt hem och där verksamheten inte bedrivs yrkesmässigt. Familjehem räknas som bostad. I Trelleborg är det socialförvaltningens mottagningsgrupp som kan placera ensamkommande barn i familjehem.

  Familjehem

 • När en person som bor eller vistas i Trelleborg saknar tak över huvudet kan man få försörjningsstöd till tillfälligt boende. Stödet till det tillfälliga boendet består några nätter på ett vandrarhem. Om personen är skriven i en annan kommun kan stödet istället bestå av en transport till hemkommunen. Trelleborgs kommun har inte några sociala lägenheter utan har valt att använda vandrarhem eller hotell som tillfälligt boende. Den person som får beslut om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) till ett tillfälligt boende får samtidigt stöd av kommunens etableringskoordinatorer för att hitta en egen bostad.

 • När flyktingar som erhållit uppehållstillstånd anvisas till kommunen enligt bosättningslagen har kommunen krav att ordna bostad. I Trelleborg får man en genomgångsbostad som är en lägenhet med andrahandskontrakt. Samtidigt får man stöd av kommunens etableringskoordinatorer för att hitta egen bostad.

 • På Migrationsverkets webbplats kan du hitta övergripande information om olika boendeformer som kan vara aktuella för flyktingar som kommer från Ukraina till Sverige.

  Migrationsverket

Jag vill hjälpa

 • Nej, personer som tar emot flyktingar/asylsökande som inneboende får inte någon ekonomisk ersättning av kommunen. Asylsökande hänvisas till Migrationsverket för boende och ekonomiskt stöd.

  Information om ekonomiskt stöd för asylsökande

 • Mer information om familjehem för ensamkommande barn hittar du på kommunens webbplats:

  Familjehem

  Du kan också anmäla ditt intresse för att bli familjehem på den nationella e-tjänsten Familjehem Sverige. Där kan du, förutom att anmäla ditt intresse, även testa dig själv för att se om uppdraget passar dig.

  Familjehem Sverige

 • Trelleborgs kommun har ingen samordning för insamling av kläder. Men vänd dig gärna till lokala frivilligorganisationer för att höra med dem om de är i behov av något eller second hand-butiker som tar emot kläder, filtar, med mera.

  Exempel på frivilligorganisationer i Trelleborg

  Röda korset

  Insamling av pengar, kläder och andra förnödenheter – kontaktperson Håkan Ståhl

  Organisering av övriga frivilliginsatser – kontaktperson Lars Persson

 • Du som kan tänka dig att jobba med ett eventuellt mottagande av flyktingar kan fylla i en intresseanmälan så kontaktar Trelleborgs kommun dig om behov uppstår.

  Fyll i en intresseanmälan om framtida engagemang.

 • Du som har lokaler att upplåta kan fylla i en intresseanmälan så kontaktar Trelleborgs kommun dig om behov uppstår.

  Fyll i en intresseanmälan för uthyrning av lokal.

  Migrationsverket söker för närvarande fler bostadsplatser med anledning av situationen i Ukraina och har nu påbörjat en upphandling för tillfälliga bostäder. Upphandlingen vänder sig endast till dig som kan erbjuda en tjänst som inkluderar bostadsplatser, måltider och annan kringservice.

  Hyr ut fastigheter och lägenheter till Migrationsverket

  Vill du som privatperson hyra ut din bostad direkt till flyktingar kan du kontakta Röda korset i Trelleborg som samordnar frivilliga initiativ.

  Lars Persson – organisation av frivilliga till flyktingmottagning

Kommunledningsförvaltningen