Läget i omvärlden

Trelleborgs kommun följer utvecklingen av läget i omvärlden och har en god beredskap för eventuella händelser som kan påverka samhällsviktiga funktioner i kommunen. Här har vi samlat information för dig som har frågor eller vill engagera dig.

Kriget i Ukraina och ett förändrat säkerhetsläge i Europa aktualiserar frågan om beredskap. Trelleborgs kommun har en god beredskap för eventuella hän…

Kommunledningsförvaltningen