Köp

Vid köp av vara eller tjänst är du som konsument skyddad av konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Här finns information om vad som gäller vid köp av en vara eller tjänst samt hur du går tillväga för att klaga på/reklamera en vara eller tjänst till en näringsidkare.

Köp av vara

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara av en näringsidkare. På konsumentverkets hemsida kan du läsa om konsumentköplagen.

Kvitto
Du har alltid rätt som konsument att få ett kvitto när du köper något. Det är viktigt att komma ihåg att kvittot är ditt bevis på vad du har köpt, när du har köpt det och för vilket pris. Spara alltid kvittot, då blir det mycket lättare för dig om det blir något fel med varan. När du betalar räkningar via internet får du vanligtvis inga kvitton. Då kan det vara bra att skriva ut betalningsordern, sammanställning över betalda räkningar, eller kontoutdraget och spara den.

Öppet köp
Att handla på öppet köp betyder att du får pengarna tillbaka om du ångrar köpet eller lämnar tillbaka det du köpt inom en viss tid. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en lag som ger dig rätt till öppet köp när du handlar i butiker. Många varuhus, affärskedjor och enskilda affärer tillämpar dock öppet köp utan att du behöver be om det. Det är alltså inte självklart att du kan återlämna en vara och få pengarna tillbaka om du ångrar ett köp.

Bytesrätt
En del butiker erbjuder bytesrätt om du köpt en vara men ångrar köpet. Bytesrätt innebär att du kan lämna tillbaka varan och välja en annan likvärdig vara istället. De flesta varuhus, affärskedjor och enskilda affärer tillämpar bytesrätt men det finns ingen lag som ger dig rätt att byta varan om du ångrar ditt köp när du handlar i butik.

Ångerrätt
Ångerrätten finns i distans- och hemförsäljningslagen och gäller endast vid köp på distans. Om du köper något på distans till exempel via internet, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på postorder eller av en försäljare som kommer hem till dig har du 14 dagars ångerrätt när du handlar inom Sverige.

Köp av tjänst

Konsumenttjänstlagen gäller när en näringsidkare utför tjänster åt en konsument. Konsumenttjänstlagen är till stor del tvingande. Det innebär att näringsidkare inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. På konsumentverkets hemsida kan du läsa om konsumenttjänstlagen.

Lagen gäller:

 • Arbete på lösa saker, till exempel reparation av bil eller tv
 • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten
 • Förvaring av lösa saker, till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt

Krav som du kan ställa är att:

 • tjänsten utförs fackmässigt, det vill säga att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman
 • dina intressen tas tillvara och samråd sker med dig så att inte missförstånd uppstår
 • material som krävs för arbetet tillhandahålls om ni inte har avtalat något annat
 • tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen
 • du blir informerad om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete
 • du avråds från att låta utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig. Det gäller även när tjänsten redan har börjats. Uppfylls inte detta krav har säljaren inte rätt till ersättning

Tips vid köp av olika varor och tjänster

 • När du ska anlita hantverkare är det ofta mycket att tänka på. På Konsumentverkets hemsida finns information om vad du bör tänka på från beställning till arbetet är klart. Du hittar också information om att anlita hantverkare på Konsumentverkets sida om boende. Där finns bland annat avtal och kontrakt för renovering och nybygge.

 • Om du köpt bilen av en bilhandlare gäller konsumentköplagens regler.

  Sexmånadersregeln

  Fel som visar sig inom sex månader efter leverans ska anses ha funnits vid köpet, om inte säljaren kan motbevisa detta. Det kan säljaren till exempel göra genom att visa upp ett testprotokoll från tiden före köpet som visar att felet inte fanns där då.

  Om det är uppenbart att felet beror på något som hänt efter köpet är säljaren heller inte ansvarig för felet. Samma sak gäller om du själv varit vårdslös, felet beror på en olyckshändelse som inträffat efter köpet.

  Reklamera bilen

  När ett fel upptäcks ska det reklameras till säljaren inom skälig tid. En reklamation som görs inom två månader efter det att du upptäckt felet räknas alltid som ”inom skälig tid”. Enligt konsumentköplagen kan fel reklameras som upptäcks inom tre år från att du tagit emot bilen.

 • Abonnemang

  Som konsument kan du vända dig till telekområdgivarna för opartisk rådgivning om abonnemang för TV, telefoni och bredband.

  Handla på internet

  När du handlar på Internet, via postorder och telefon gäller distans- och hemförsäljningslagen. Lagen gäller även när du köper något av en försäljare som kommer till dig

  Telefonförsäljning

  Ett företag som kontaktar dig via telefon är skyldigt att ge information om följande; sitt namn och sin adress, varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, pris inklusive skatter och avgifter, leveranskostnader, ångerrätt och avtalets kortaste bindningstid.

  Företaget har även ett antal skyldigheter som måste uppfyllas om du gör en beställning; skicka skriftlig bekräftelse på avtalet, lämna skriftlig information om ångerrätten samt namn och adress till var ångerrätt ska riktas, adress, telefonnummer eller e-postadress dit du kan vända dig för att framföra klagomål och information om eventuella garantier och vilken service som gäller.

Kommunledningsförvaltningen

Relaterade sidor