Invandring och integration

Du som är nyanländ i Sverige kan få service av kommunen för att underlätta din etablering genom arbete och studier.

Du som är nyanländ i Sverige kan få service av kommunen för att underlätta din etablering genom arbete och studier.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

 • SFI ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

  På vuxenutbildningen i Trelleborg läser du SFI med branschinriktning. Du läser svenska samtidigt som du utvecklar ett yrkesspråk.

  Anmäl dig till SFI i Trelleborg.

 • ASO ger dig kunskap om dina rättigheter och skyldigheter Sverige, svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

  Kursen ges på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Det ingår även studiebesök på den lokala arbetsmarknaden.

  Vem kan gå kursen?

  Kursen är för dig som är ny i Sverige, har uppehållstillstånd och är folkbokförd i Trelleborg.

  Hur anmäler jag mig?

  Anmäl dig till kursen via e-post till arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

  Via telefon 0410-73 30 00

  Eller besök oss på Arbetsmarknadsförvaltningen Gasverksgatan 3B, byggnad B.

 • Den som inte kan tala svenska har rätt till tolk när man är i kontakt med myndigheter. Det är myndigheten som står för kostnaden att anlita tolk.

  Före besöket hos oss ska personen tala om att hen behöver tolk och vilket språk det gäller så bokar vi, antingen en telefontolk eller tolk på plats.

 • Arbetsförmedlingens etableringsprogram är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

  Arbetsförmedlingens etableringsprogram

  Länsstyrelsernas webbplats informationsverige.se ger dig information om Sverige och det svenska samhället. Både för dig som är asylsökande och för dig som nyligen fått uppehållstillstånd.

  Informationsverige.se

  Hos Migrationsverket kan du läsa om vad som gäller för dig som vill besöka och leva i Sverige.

  Migrationsverket

Arbetsmarknadsförvaltningen

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För arbetssökande:
Hamngatan 22
231 42 Trelleborg

För vuxenstuderande:
S:t Nicolai, plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen