Invandring och integration

Du som har invandrat till Sverige kan få service av kommunen för att underlätta din etablering genom arbete och studier.

 • SFI ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

  På vuxenutbildningen i Trelleborg läser du SFI med branschinriktning. Du läser svenska samtidigt som du utvecklar ett yrkesspråk.

  Anmäl dig till SFI i Trelleborg.

 • På vår kurs Arbetsmarknads- och samhällsorientering får du lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter i Sverige, svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

  Kursen ges på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Det ingår även studiebesök hos arbetsgivare i Trelleborg.

  Vem kan gå kursen?

  Kursen är för dig som, har uppehållstillstånd och är folkbokförd i Trelleborg och vill veta mer om det svenska samhället.

  Hur anmäler jag mig?

  Anmäl dig till kursen via e-post till arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

  Via Kontaktcenter på telefon: 0410-73 30 00

 • Den som inte kan tala svenska har rätt till tolk när man är i kontakt med myndigheter. Det är myndigheten som står för kostnaden att anlita tolk.

  Före besöket hos oss ska personen tala om att hen behöver tolk och vilket språk det gäller så bokar vi, antingen en telefontolk eller tolk på plats.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För arbetssökande:
Hamngatan 22
231 42 Trelleborg

För vuxenstuderande:
S:t Nicolai, plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen