För dig som är förälder till barn med funktionsnedsättning

Att vara vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning kan innebära ett ökat behov av stöd från olika verksamheter och myndigheter i samhället. Här får du veta mer om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Trelleborgs kommun är med i ett projekt genom Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA). Det innebär att du som vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd av en koordinator.

Förutsättningarna för att få stöd av koordinatorn är att familjen samtycker till att vara med i projektet. Familjer som deltar är anonyma i undersökningen och all information i projektet avidentifieras. Koordinatorn fattar inga myndighetsbeslut och för inte journal.

Mer information om projektet på NKA:s webbplats

Bra att veta

 • Koordinatorn kan stötta familjerna med bland annat följande:

  • Ge praktiskt stöd i att få alla myndigheter att samarbeta, till exempel vid olika möten och gemensam planering.
  • Samordna, administrera och förbereda möten med verksamheter och myndigheter – i vissa fall även medverka i möten.
  • Kartlägga vad som fungerar och var behovet finns för extra stöd.
  • Stöd i att upprätta olika nätverkskontakter.
  • Ge råd kring vilka olika funktioner och stöd som finns att använda i kommunen.
  • Ringa samtal som föräldrarna, på grund av olika anledningar, inte själv klarar av.
  • Ditt barn får inte vara äldre än 19 år.
  • Ditt barn behöver tillhöra personkrets enligt LSS eller vara under utredning av diagnos inom följande områden: ADHD, autism, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller språkstörning.
  • Du behöver även ha läst övrig information om funktionsnedsättning och LSS som finns på vår webbplats då du kanske redan där hittar svaren på dina frågor.

  Om de här punkterna är uppfyllda är du välkommen att höra av dig för att boka in ett möte. Periodvis kan det förekomma väntetid hos koordinatorn.

 • Inför det första mötet med koordinatorn ska du ha funderat på de här punkterna:

  • Detta behöver jag/vi hjälp med
  • Detta behöver göras
  • Detta görs av oss/mig/koordinator
  • Det ska vara klart till

  Under vårt första möte kommer en del papper som kontaktinformation och en undersökning behöva fyllas i.

 • Stöd finns att få på olika sätt och av såväl kommunen, regionen som staten.

  Övrigt

  Det finns också informativa sajter som kan vara ett stöd, till exempel:

 • Under rubriken Barn och utbildning finns information om kommunens skolverksamhet. Inom Trelleborgs kommun finns grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola, fritidshem, gymnasiesärskola och lärvux (särskild utbildning för vuxna).

  Mer information om skolverksamheten i Trelleborg

LSS-koordinator

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 44 33

Socialförvaltningen