Tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset delas ut en gång om året för att uppmärksamma åtgärder som görs i kommunen för att förbättra tillgängligheten. Priset, som ska belöna något som gjorts under det senaste året, delas ut på Trelleborgsgalan i november. Du kan lämna in din nominering till och med den 31 augusti 2020.

Tillgänglighetspriset ska uppmuntra och inspirera till mer lättillgängliga och användarvänliga miljöer i Trelleborg. Ambitionen är att alla som vill ska ha möjlighet att ta del av exempelvis kultur, friluftsliv, nöjen, naturupplevelser, butiker, service och restauranger som Trelleborg har att erbjuda.

Priset är en hedersutmärkelse och består av ett diplom som delas ut under Trelleborgsgalan.

Vem kan nomineras?

Pristagaren kan vara ett företag, organisation, fastighetsägare eller en privatperson som det gångna året gjort särskilda insatser för att förbättra tillgängligheten i Trelleborgs kommun. Det får inte vara en statlig, regional eller kommunal verksamhet.

Tillgänglighet kan exempelvis innebära:

 • fysisk tillgänglighet till lokaler
 • information
 • kommunikation
 • service och tjänster
 • insatser som ökar delaktigheten för medborgare och besökare med funktionsnedsättning
 • estetiskt tilltalande utformningar med bra funktion
 • hjälpsamt bemötande

Så här går det till att nominera

Alla som vill får lämna sin nominering till tillgänglighetspriset. Din nominering måste vara inlämnad senast den 31 augusti 2020.

Du kan nominera på följande sätt:

 • Fyll i formuläret på den här sidan.
 • Lämna in en skriftlig nominering i kundtjänsts brevlåda vid Rådhuset, Algatan 13.
 • Skicka brev till: Kundtjänst, Algatan 13, 231 83 Trelleborg. Nomeringen ska vara märkt ”Tillgänglighetspriset”

Nomineringen måste innehålla följande information:

 • Namn på den nominerade personen, verksamheten eller föreningen
 • Motivering till varför personen, verksamheten eller föreningen ska få priset
 • Kontaktuppgifter till den nominerade

Så utses vinnaren

Av alla förslag som lämnas in kommer tre nomineringar att väljas ut. Dessa blir inbjudna till galan där vinnaren, som utsetts av kommunstyrelsen, presenteras. Samtliga tre får diplom.

Tidigare års vinnare av tillgänglighetspriset

2016: Bodil Källander, ordförande i Palmstadens handikappbowlingklubb

2017: Färgfast AB, för renoveringen av restaurang Casablanca

2018: Hanna Varmaz, driver blogg om mobbning

(2019 delades inte priset ut på grund av för få nomineringar)

Tillgänglighetspris - formulär för nominering

 • GDPR-information till dig som nominerar en person, verksamhet eller företag till pris

  För att nominera behöver du även fylla i ditt eget namn, telefonnummer och/eller e-postadress. Dina uppgifter kommer inte att publiceras publikt.

  Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna ta emot och bereda din inskickade nominering. De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är namn, telefonnummer och e-post.

  De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse och säker identifiering, som är en laglig grund i artikel 6 i dataskyddsförordningen samt i skäl 40-49.

  Dina personuppgifter kommer därefter att lagras i våra ärendehanteringssystem W3D3 och i Meetings+. Det är kommunledningsförvaltningen som kommer att ta del av dina personuppgifter. De personuppgifter som inkom med din nominering är en del av en allmän handling och sparas tills vidare enligt arkivlagen, i ovan nämnda ärendehanteringssystem. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen som kan kontaktas på trelleborgs.kommun@trelleborg.se.

  Nomineringen (utan personuppgifter) blir även en del av kommunstyrelsens protokoll som är allmän handling och förvaras tills vidare enligt arkivlagen.

  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

  Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

  GDPR-information till dig som nominerats till Tillgänglighetspriset

  I samband med nominering till Tillgänglighetspriset har kommunledningsförvaltningen tagit emot dina personuppgifter. De personuppgifter som tagits emot är namn, adress, telefonnummer, e-post samt motivering till nomineringen.

  Namn på nominerad person, verksamhet eller företag kommer att publiceras publikt på Trelleborgs kommuns hemsida tillsammans med motivering till nomineringen.

  Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnats för att kunna ta emot, bereda, besluta och expediera nomineringen och utse vinnare av priset. De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är  namn, telefonnummer och e-post.

  De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse och säker identifiering, som är en laglig grund i artikel 6 i dataskyddsförordningen samt i skäl 40-49.

  Dina personuppgifter kommer att lagras i våra ärendehanteringssystem W3D3 och i Meetings+. Det är kommunledningsförvaltningen som kommer att ta del av dina personuppgifter. De personuppgifter som inkom med nomineringen är en del av en allmän handling och sparas tills vidare enligt arkivlagen, i ovan nämnda ärendehanteringssystem. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen som kan kontaktas på trelleborgs.kommun@trelleborg.se.

  Nomineringen (utan personuppgifter) blir även en del av kommunstyrelsens protokoll som är allmän handling och förvaras tills vidare enligt arkivlagen.

  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

  Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Kommunledningsförvaltningen