Anmäl enkelt avhjälpt hinder

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan eller i publika lokaler? Du kan tipsa kommunen via appen Trelleborg Anmäl Hinder om felbyggda saker och bristande tillgänglighet. Det är viktigt att vi hjälps åt så att kommunen kan funka för alla.

Dålig belysning, höga trottoarkanter eller skyltar som står i vägen. Staden, tätorterna och landsbygden kan innehålla många hinder. Alla dessa hinder kan anmälas direkt i appen Trelleborg Anmäl hinder. Som invånare eller besökare i kommunen kan du enkelt anmäla – direkt på plats vid hindret.

Appen kan laddas ner där appar finns.

Vad är enkelt avhjälpt hinder?

Till synes små hinder kan göra det mycket svårare för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att röra sig i staden, men appen är till för alla som vill vara med och göra stadsmiljön tillgängligare.

Alla hinder som anmäls registreras av Trelleborgs kommun. Om hindret bedöms som enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

Externa länkar

På Boverkets webbplats finns mer information om enkelt avhjälpta hinder

Kommunledningsförvaltningen