Ansök om att skjuta upp faktura från Trelleborgs kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att under en begränsad period erbjuda privatpersoner möjligheten att ansöka om anstånd för vissa fakturor från Trelleborgs kommun i väntan på att det statliga elstödet betalas ut.

Möjligheten att ansöka om anstånd gäller för fakturor med fakturadatum från och med den 1 januari 2023 som förfaller till betalning fram till och med den 30 april 2023. Det gäller avgifter för till exempel vård och omsorg, förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt vatten, avlopp och avfall.

Hit vänder du dig med ansökan

Om du som privatperson eller företag vill ansöka om att skjuta upp betalningen för dina fakturor kan du kontakta kommunens kundtjänst eller den verksamhet som skickat fakturan. Du behöver ansöka om anstånd för varje enskild faktura.

 • Kommunstyrelsens beslut gäller för fakturor med Trelleborgs kommun som avsändare.

 • Trelleborgs kommun kan inte ge anstånd för fakturor från kommunala bolag som till exempel AB Trelleborgshem eller Trelleborgs energi AB.

 • Beslutet gäller för fakturor med fakturadatum från och med den 1 januari 2023 som förfaller till betalning fram till och med den 30 april 2023.

 • När du får anstånd med en faktura får du skjuta upp betalningen till ett senare datum. Fakturan måste betalas i sin helhet, men vid ett senare tillfälle.

 • Kontakta kommunens kundtjänst eller den verksamhet som skickat fakturan. Du behöver ange fakturanummer och ett eventuellt kundnummer. Ange även e-postadress och telefonnummer så att vi kan nå dig om det behövs.

 • Nej. När du ansöker om anstånd ska du ange fakturanumret som du ser på din faktura, därför behöver du först få fakturan för att kunna ansöka om anstånd.

 • Ja, du måste höra av dig innan fakturans förfallodatum, alltså innan datumet då fakturan ska vara betald.

 • Nej. Det är viktigt att du sparar den faktura du får anstånd för. Det är nämligen den fakturan du ska använda när det är dags att betala. Det är den fakturans OCR-nummer du då ska använda med det nya förfallodatumet annars ser vi inte att du betalar rätt faktura och du får en påminnelse.

 • Kontakta kommunens kundtjänst eller den du pratade med du ansökte om anstånd.

 • Vi ser till att fakturan inte dras för den månad som du får anstånd för, men du måste själv se till att fakturan betalas manuellt. Registrera fakturan manuellt för betalning i din bank.

  Även om du har autogiro får du varje månad en faktura. På fakturan du får anstånd för hittar du OCR-numret som du använder när du sedan ska betala fakturan.

 • Om du har e-faktura behöver du själv gå in och aktivt ändra förfallodatumet.

 • Kommunen och de kommunala bolagen hanterar inte det statliga elstödet och kan inte svara på frågor om när stödet ska betalas ut eller hur mycket pengar det handlar om. Information om elstödet finns på Svenska kraftnäts webbplats.

 • Kommunen och de kommunala bolagen hanterar inte det statliga elstödet och kan inte svara på frågor om när stödet ska betalas ut eller hur mycket pengar det handlar om. På Svenska kraftnäts webbplats finns en modell där du själv kan räkna ut hur mycket elstöd du har rätt till.

Kommunledningsförvaltningen