Verksamheters tillgänglighet

På grund av coronaviruset har Trelleborgs kommun vidtagit olika åtgärder. Nedan listas alla kommunala verksamheter som har begränsad eller förändrad tillgänglighet.

Kommunledningsförvaltningen