Arrangemang

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19.

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

 
Länsstyrelsens information om begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vaccinationsbevis krävs vid kommunala arrangemang

Enligt covid 19-lagen ska arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med publik på över 20 personer vidta grundläggande smittskyddsåtgärder. Arrangörer ska också använda vaccinationsbevis eller särskilda smittskyddsåtgärder.

Därför har Trelleborgs kommun beslutat att kräva vaccinationsbevis vid kommunala arrangemang som samlar publik på över 20 personer inomhus.

Detta innebär att besökare över 18 år som besöker kommunala arrangemang med publik på över 20 personer behöver visa upp ett vaccinationsbevis tillsammans med giltig legitimation. Beviset kan vara digitalt eller i pappersformat.

Rekommendation till föreningar

Kommunen rekommenderar föreningar och andra arrangörer att hantera sina arrangemang på samma sätt som kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen