Tillfällig covid-19-lag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Lagen ger regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare varit möjligt.

Lagen gäller till och med den 30 september 2021.

Den tillfälliga covid-19-lagen finns att ta del av i Svensk författningssamling.

Frågor och svar om den tillfälliga covid-19-lagen

Hur påverkar lagen mig?

Länsstyrelsen har samlat alla aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen på sin webbplats.

Vem ansvarar?

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn och kan besluta om förelägganden som till exempel stängning. Den som bryter mot föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats kan dömas till böter.

Kommunledningsförvaltningen