Samhällsviktig verksamhet

Arbetar du i samhällsviktig verksamhet och har barn i förskola eller grundskola med behov av plats vid eventuell stängning av förskola och grundskola? För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i ett kritiskt läge på grund av coronaviruset vill Trelleborgs kommun veta om du arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och har behov av plats för ditt barn vid eventuell stängning av förskola och skola.

Landets förskolor, grundskolor och fritidshem kan komma att stängas på grund av coronaviruset. Personer som arbetar i samhällsviktiga sektorer kommer att få fortsatt plats på förskola och fritidshem för sina barn även om det skulle beslutas om stängning, eller om det blir ett stort personalbortfall.

Observera att även barn som är i behov av omsorg på förskola eller fritidshem på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett. Du som vårdnadshavare ska inte anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem via e-tjänsten. Kontakta rektor på ditt barns förskola eller skola för mer information.

Du behöver inte betala avgift om ditt barn är hemma på grund av stängning.

Anmäl ditt behov av plats på förskola eller fritidshem

Anmäl ditt behov av plats (Självbetjäningssida)

Anmälan kräver inloggning med BankID.

Du ska fylla i e-tjänsten om du:

  • arbetar i samhällsviktig verksamhet och
  • har barn i förskola eller grundskola och
  • ditt barn behöver plats i förskola eller fritidshem då det inte finns någon närstående eller annan person som kan ta hand om ditt barn vid eventuell stängning av förskola och grundskola.

Är du sammanboende med barnets andra vårdnadshavare och hen inte har en samhällsviktig tjänst ska du inte fylla i e-tjänsten.

Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda har samhällsviktig funktion gör ni en anmälan per barn. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller ni båda i e-tjänsten för samma barn om ni båda har samhällsviktiga funktioner.

Observera att ditt svar inte är avgörande för att ditt barn ska få plats utan e-tjänsten är endast ett av flera verktyg för att kunna hantera både personalbrist och eventuella beslut om stängning av förskolor och grundskolor.

Om det blir aktuellt med stängning

Om beslut fattas om stängning av förskolor och skolor, eller om kommunen behöver omorganisera på grund av personalbrist kommer du att få information via förskolornas och skolornas ordinarie kommunikationskanaler.

Vem avgör om jag har en samhällsviktig funktion?

Det är din arbetsgivare/uppdragsgivare som bedömer om företaget/organisationen du arbetar i bedriver samhällsviktig verksamhet. Denne tar också ställning till vilka arbetstagare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Information om samhällsviktiga tjänster på MSB:s webbplats.

Kommunledningsförvaltningen