Barn och elever som har symtom (även lindriga) så som hosta, andningssvårigheter, snuva eller feber, ska stanna hemma.

Vi kommer oftare än annars be er hämta era barn om de blir sjuka under dagen, vi hoppas på er förståelse och snabba hjälpsamhet i denna situation.

Beslut om stängning av verksamheten kan fattas om en så stor andel av personalen är frånvarande att det inte går att bedriva verksamheten, på uppmaning av smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, om Folkhälsomyndigheten beslutar om avspärrning eller om beslut fattas om nationell stängning.

Kommunledningsförvaltningen