Servering av mat och dryck

Många restauranger och kök har frågor kopplat till coronaviruset och covid-19 just nu. Här finns information för dig som har en livsmedelsverksamhet.

Regler och ny lag för servering av mat och dryck

För att undvika smittspridning av covid-19 gäller nya regler för restauranger och caféer och andra verksamheter som serverar mat och dryck. Från och med den 1 juli gäller även ny lag (2020:526).

För att en verksamhet ska få ha fortsatt öppet gäller det att följa lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det allra viktigaste är att känna till att ni som företag – restauranger, kaféer, uteserveringar, konditorier och pubar – har ansvar att se till att det inte blir trängsel i era lokaler eller på er servering. Ni ska också se till att det inte uppstår trängsel i köer innanför eller utanför dörren till ert matställe.

Från och med den 7 juli ska besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap, istället för en armslängds avstånd som tidigare var rekommendationen. Mat och dryck får endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk. Serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.

Kontroll av restauranger och serveringar

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborgs kommun utför kontroller med anledning av covid-19. Förvaltningen utreder även klagomål från allmänheten och gör oanmälda kontroller på restauranger runt om i Trelleborgs kommun för att kontrollera att reglerna följs. Inspektörerna informerar och för dialog och följer upp med en ny kontroll om det behövs.

Följer inte restaurangerna och kaféerna Folkhälsomyndighetens föreskrift, gör förvaltningen uppföljande kontroller och kan, om inte åtgärder gjorts vid anmärkning, förelägga om åtgärder eller besluta att stänga matstället.

Ny lag från och med 1 juli 2020

I juni togs beslut om en ny lag som börjar gälla från den 1 juli 2020, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ska gälla till och med 31 december 2020.

Den nya lagen innebär bland annat att kommunens samhällsbyggnadsförvaltning kan vitesförelägga och stänga serveringsställen direkt om inte åtgärder mot trängsel görs. Tidigare var det Smittskydd Skåne och smittskyddsläkaren som tog beslut om stängning.

Nu får kommunen ansvaret att kunna stänga verksamheter som fått anmärkningar och inte vidtagit de åtgärder som behövs. Även fortsättningsvis är samhällsbyggnadsförvaltningen i kontakt med Smittskydd Skåne.

Kommunledningsförvaltningen