Åtgärdspaket för näringslivet

Trelleborgs kommun har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet under coronapandemin. Vi följer upp punkterna i åtgärdspaketet och justerar vid behov efterhand som situationen förändras.

 • Ta en promenad och lyft dina frågor och synpunkter om näringslivet med någon av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Boka din Walk and talk här.

 • Trelleborgs kommuns företagslots har förstärkts för att kunna ge rådgivning i frågor gentemot näringslivet. Du når företagslotsen på naringsliv@trelleborg.se eller via kundtjänst på 0410-73 30 00.

 • Har du en kreativ idé eller ett projekt om hur vi i Trelleborgs kommun kan gynna staden och dess invånare? Vår idéinkubator gör det möjligt att beviljas medel för innovativa lösningar inom näringslivet.

  Läs mer och ansök till idéinkubatorn.

 • Parkeringen på S:t Nicolaiplan och på Stortorget är omskyltade till 24-timmarsparkering, Stortorgets parkering har dessutom fått fler platser. De kommunala bolag som har parkeringar ser över sina möjligheter. Trelleborgs kommun uppmanar privata parkeringar att ta bort sina avgifter för att stötta handeln.

 • På fakturor från Trelleborgs kommun ändras betalningsvillkor från 30 dagar till 90 dagar för de företag som önskar. Kontakta kundfakturor@trelleborg.se för mer information.

  På fakturor till Trelleborgs kommun ändras betalningstiden från 30 till 15 dagar.

  Extern upplåning tidigareläggs. Arbetet pågår för att lösa det praktiska, men generellt löper samtliga planerade upphandlingar på som vanligt.

  Kostnaden för genomförd myndighetsutövning hos näringslivet senareläggs. Alla årliga tillsynsavgifter och timavgifter för miljö och hälsa som kan, skjuts upp till hösten. Anstånd kommer beviljas och fakturor kan delas upp. Tillsynen sker däremot som vanligt. Prövningar, anmälningar och registreringar faktureras som vanligt Om du som företagare har frågor kring fakturor kan du kontakta kundfakturor@trelleborg.se.

 • Avgiftsfri och tidsbegränsad torghandel och uteservering i kommunens alla orter.

  Trelleborgs kommun ska bistå och samverka med Polismyndigheten för att näringsidkare snarast ska kunna öppna uteserveringar och torghandel med utökade öppettider. Du som företagare måste dock meddela polisen att du vill öppna tidigare då det är de som ger tillståndet.

 • Förvaltningar tidigarelägger om möjligt planerade inköp, dock inte i lagerskapande syfte.

  Beställning av underhållsarbeten och andra beställningar tidigareläggs.

  Trelleborgs kommun ska boka om planerad verksamhet istället för att boka av för att ge påverkade företag möjlighet att planera framåt i samtliga fall där det är möjligt.

  Trelleborgs kommun ska boka och betala 30 procent av kostnaden i förväg för evenemang under hösten.

  Citykortet delas ut kommunens anställda, 400kronor i april och 600 kronor i december. Kontakta Citysamverkan Trelleborg om du vill ansluta ditt företag.

  Stabsmöten eller ledningsmöten ska genomföras på olika konferenscentra gång för gång.

  Trelleborgs kommun reserverar medel på upp till 5 miljoner kronor för att bistå bland annat det lokala näringslivet. Denna åtgärd gör det möjlighet att sätta in insatser som riktar sig mot det lokala näringslivet. Vi tar tacksamt emot förslag på insatser!

 • Trelleborgs kommun ska hjälpa till att sammanföra företag som behöver personal med företag som har övertaliga så att personal kan lånas över till det behövande företaget. Anlita bemanningsföretag för uppgiften.

  Trelleborgs kommun förhandlar med lokala hotell om möjligheten att hyra hotell och konferensrum för kommunal verksamhet.

  DUX lokaler har rivits för att ge plats åt ställplats för husbilar och husvagnar.

Kommunledningsförvaltningen