Åtgärdspaket för näringslivet

Trelleborgs kommun har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet under och efter coronapandemin. Vi följer upp punkterna i åtgärdspaketet och justerar vid behov efterhand som situationen förändras.

 • Ta en promenad och lyft dina frågor och synpunkter om näringslivet med någon av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Boka din Walk and talk här.

 • Trelleborgs kommuns företagslots har förstärkts för att kunna ge rådgivning i frågor gentemot näringslivet. Du når företagslotsen på naringsliv@trelleborg.se eller via kundtjänst på 0410-73 30 00.

 • Har du en kreativ idé eller ett projekt om hur vi i Trelleborgs kommun kan gynna staden och dess invånare? Vår idéinkubator gör det möjligt att beviljas medel för innovativa lösningar inom näringslivet.

  Läs mer och ansök till idéinkubatorn.

 • Trelleborgs kommun avsätter 5 miljoner kronor för merkostnader som en direkt konsekvens av pågående pandemi.

 • Under 2020 och 2021 har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att dela ut Citykort till kommunens anställda.

  2020 delades kortet ut två gånger, 400 kronor i april och 600 kronor i december.

  2021 delades kort laddade med 500 kronor ut som sommarpresent och 750 kronor som julklapp.

 • Trelleborgs kommun efterskänker medlemsavgiften för företag som ansluter sig är eller är anslutna till Citysamverkan för att fler företag att kunna ta del av Citykortet. Mer information kommer inom kort.

 • I samarbete med Citysamverkan jobbar Trelleborgs kommun med att kunna lansera en e-handelsplattform för lokala näringsidkare. Mer information kommer inom kort.

  Om du är företagare och är intresserad av att ansluta dig kan du kontakta Lotta Wahlqvist på Citysamverkan.

 • På fakturor från Trelleborgs kommun ändras betalningsvillkor från 30 dagar till 90 dagar för de företag som önskar. Kontakta kundfakturor@trelleborg.se för mer information.

  På fakturor till Trelleborgs kommun ändras betalningstiden från 30 till 15 dagar.

  Extern upplåning tidigareläggs. Arbetet pågår för att lösa det praktiska, men generellt löper samtliga planerade upphandlingar på som vanligt.

  Kostnaden för genomförd myndighetsutövning hos näringslivet senareläggs. Alla årliga tillsynsavgifter och timavgifter för miljö och hälsa som kan, skjuts upp till hösten. Anstånd kommer beviljas och fakturor kan delas upp. Tillsynen sker däremot som vanligt. Prövningar, anmälningar och registreringar faktureras som vanligt Om du som företagare har frågor kring fakturor kan du kontakta kundfakturor@trelleborg.se.

 • Trelleborgs kommun tar inte ut någon avgift för torghandel och uteserveringar. Beslutet gäller tillsvidare.

  Trelleborgs kommun ska bistå och samverka med Polismyndigheten för att näringsidkare snarast ska kunna öppna uteserveringar och torghandel med utökade öppettider. Du som företagare måste dock meddela polisen att du vill öppna tidigare då det är de som ger tillståndet.

  Läs mer om torghandel i Trelleborg.

  Läs mer om vad som gäller för uteserveringar

Kommunledningsförvaltningen