Frågor och svar om corona

Här försöker vi ge svar på de vanligaste frågorna som vi får med anledning av coronaviruset.

Vaccinering

 • Det är Region Skåne som ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i hela länet. Vaccineringen inleddes i mellandagarna 2020 och fortsätter under vintern och våren utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten beslutat om.

  Region Skånes information om vaccinering mot covid-19.

 • Region Skåne, som ansvarar för vaccineringen mot covid-19, kommer att skicka kallelser eller öppna upp för tidsbokning när det är dags för allmänheten att erbjudas vaccin.

  Region Skånes frågor och svar om vaccinering mot covid-19.

  Du som bor i särskilt boende för äldre eller får vård i hemmet av hemtjänst kommer att få din vaccination där du bor. Du får information av personalen.

 • Vaccinationen mot covid-19 är gratis.

Skolverksamhet

 • Nej, skolor och förskolor omfattas inte av den typen av begränsningar. Men det är ändå lämpligt att organisera serveringen på ett sätt som gör att färre barn och elever äter samtidigt.

 • I nuläget är det inte aktuellt med en nationell stängning av förskola och skola. Regeringen har dock fattat beslut om lagförändringar som möjliggör en stängning om det skulle bedömas nödvändigt.

  Inför en eventuell stängning av förskolor och skolor kommer vårdnadshavare med behov av barnomsorg på grund av arbete inom samhällsbärande yrken att behöva identifieras. Läs mer om detta på sidan om samhällsviktig verksamhet.

 • I dagsläget är det inte aktuellt med reducerad avgift på grund av frånvaro från förskolan eller fritids som beror på sjukdom eller lindriga symtom. Om andra direktiv ges kommer Trelleborgs kommun att gå ut med information om detta.

 • Trelleborgs kommun har sedan viruset började spridas noga följt utvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Kommunen agerar med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gällande råd och lagar.

  Trelleborgs kommun har under hösten 2020 infört delvis distansundervisning för elever i grundskolan, på grund av hög smittspridning i en klass. Vårterminen 2021 inleds med två veckors distansundervisning för kommunens högstadieelever.

  I övrigt bedömer Folkhälsomyndigheten i nuläget att grundskolor och förskolor kan hålla öppet för friska barn. Sjuka barn eller barn med virussymtom, såsom hosta, snuva eller feber, ska stanna hemma.

  Regeringen har fattat beslut om lagförändringar som möjliggör en stängning av grundskolorna, om detta skulle bedömas vara nödvändigt. Skolverksamheten i Trelleborg är förberedd för en sådan situation.

Omsorg

 • Vi kan hamna i en situation där vi tillfälligt behöver fler medarbetare inom vård och omsorg. Har du sedan tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbete är det bra men även du som oerfaren är välkommen att anmäla ditt intresse i vår vikariebank.

  Om du har frågor och funderingar får du gärna kontakta bemanningsenheten:
  Karin Strandberg 0410-73 30 72
  Helen Carlström 0410-73 42 28

 • Det finns en del som önskar göra uppehåll av insatser från hemvården på grund av smittoläget. Du kan göra uppehåll genom att kontakta hemvården och du kommer inte att bli av med din insats om du har valt att pausa under rådande omständigheter.

 • Äldreomsorg direkt har öppnat en extra telefonlinje just för att kunna ge råd och stöd kring praktiska problem. Linjen vänder sig till alla som är 70 år och äldre. Du kan ringa 0410-73 31 24 eller 073-616 81 39 måndag-fredag klockan 8-16.30.

  Äldreomsorg direkt

 • Från och med den 24 februari 2021 är det åter möjligt med besök. Rutiner för säkra besök gäller.

  Mer information om besök på särskilt boende

 • På grund av coronapandemin och den ökade smittspridningen kan Fixarservice i nuläget enbart hjälpa till med akuta åtgärder.

  Mer information om Fixarservice

Kommunen

 • Ja, en del verksamheter påverkas. Vissa är stängda för besök och andra har begränsade öppettider.

  Vi har samlat alla kommunala verksamheter med förändrad tillgänglighet på en sida.

 • Kommunledningsgruppen träffas regelbundet för att rapportera, diskutera och tillsammans besluta om insatser och åtgärder. Besluten kan gälla allt från ekonomiskt bistånd, skolmåltider och informationsskyltar till att stänga ner eller pausa publika verksamheter. Gruppen består av samtliga förvaltningschefer och leds av kommundirektören. Kommundirektören rapporterar löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige.

  Utvecklingen går fort och direktiv och råd ändras ofta. Trelleborgs kommun arbetar utifrån de nationella myndigheternas rekommendationer, lyssnar på länsstyrelsen och Region Skåne och följer mediernas rapportering.

  Ofta lägger vi ut ny information på kommunens övergripande Facebooksida.

 • Trelleborgs kommun följer händelseutvecklingen och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Genom att analysera hur en eventuell smittspridning kan påverka våra verksamheter tar kommunen beslut om förebyggande och förberedande åtgärder.

Företagare

 • Verksamt.se har samlat information från myndigheter om coronaviruset och covid-19 som är bra för dig som företagare att känna till.

  Verksamt.se

 • Kommunen har beslutat om ett stödpaket för näringslivet. Det innehåller flera olika åtgärder som på olika sätt är tänkta att underlätta eller stödja lokala företag under pandemin.

  Vi har samlat informationen om åtgärdspaketet för näringslivet på en sida.

  Du kan alltid kontakta vår företagslots på naringsliv@trelleborg.se eller via kundtjänst på telefonnummer 0410-73 30 00.

Ekonomi

Viruset

 • Trelleborgs kommun jobbar för att hjälpa till att bromsa smittspridningen och skydda äldre och andra riskgrupper. Därför gör vi allt vi kan för att hjälpa människor att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bland annat genom olika informationskampanjer på olika platser i staden och i digitala kanaler.
   
  Det är olika vem som har ansvar och utför tillsyn på platser.
   

  Offentliga platser

  På offentliga platser som stränder, bassängbad, parker, gator, andra allmänna platser eller privata områden är det de som besöker platserna som ska hålla avstånd. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller.

  Enligt den tillfälliga pandemilagen har kommunen rätt att stänga offentliga platser om det inte går att förhindra trängsel på annat sätt. Om det uppstår trängsel och därmed en risk för smittspridning är det polis som ska tillkallas. Polisen har då möjlighet att utfärda böter.

  Allmänna sammankomster

  När det gäller allmänna sammankomster, till exempel demonstrationer, teaterföreställningar och olika typer av evenemang så är max antal deltagare 8 personer. Det är polisen som ansvarar för att upplösa sammankomster med fler än 8 personer.

  Serveringar

  På restauranger, caféer och barer har ägarna ett ansvar att se till att gästerna kan hålla avstånd. Som gäst har du ett ansvar att hålla avstånd och till exempel inte flytta på bord eller stolar. Om du har synpunkter eller klagomål som handlar om trängsel på serveringar i kommunen kan du kontakta kommunen via e-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se.

  Handelsplatser

  I butiker har ägarna ansvar att se till att kunderna kan hålla avstånd. Kommunen kan inte vidta några åtgärder om detta inte följs. Alla som besöker butiker ska ta ansvar och hålla avstånd till andra kunder och personal.

  Kollektivtrafik

  Kollektivtrafiken, alltså tåg och bussar, ansvarar Skånetrafiken för. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som kan att välja att gå, cykla eller köra bil i stället så att det inte blir så trångt för de som behöver åka kollektivt.

 • Region Skåne sammanställer varje dag en lägesbild över antalet smittade och antalet som vårdas på sjukhus. Statistiken redovisas ort för ort.

  Region Skånes lägesbild – uppdateras löpande.

  Folkhälsomyndigheten sammanställer dagligen antalet bekräftade fall i hela landet.

  Folkhälsomyndigheten: Bekräftade fall i Sverige – uppdateras löpande.

  Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

 • Hos följande myndigheter finns svar om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

  Folkhälsomyndigheten.se

  Krisinformation.se

  1177.se

  Det finns även ett nationellt telefonnummer som kan ge dig allmän information: 113 13.

 • Du som är förälder och vill ha stöd i hur du talar med ditt barn om coronaviruset kan få stöd av bland annat Bris.

  Så pratar du med barn om corona (Krisinformation.se)

  Att prata med barn om coronaviruset (Bris.se)

  • Var noga med din handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Undvik att röra vid ansiktet.
  • Nys och hosta i armvecket.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand.
 • Har du funderingar kring eller är orolig på grund av coronaviruset? Då är du inte ensam, många barn och ungdomar känner oro just nu. Kanske är du orolig för att du själv, någon i familjen eller i släkten ska bli sjuk. Oron kan också handla om hur detta på andra sätt kan komma att påverka din familj. Då kan det vara bra att prata med en vuxen om dina tankar.

  Flera organisationer har bra information, tips och råd på sina hemsidor. Några av dessa kan du kontakta via telefon eller chatt.

  Vi har samlat några länkar på en sida.

 • De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården.

  Blir du sjuk och inte behöver vård, stanna hemma för att inte smitta andra. Följ egenvårdsråd på webbplatsen 1177.se.

  För vägledning kan du göra Region Skånes självskattningstest.

  Via 1177.se kan du beställa ett coronatest att göra själv hemma samt antikroppstest.

  Har du allmänna frågor kan du ringa 113 13. Ring bara 1177 om du känner dig mycket sjuk, eller behöver sjukvård.

Kultur och fritid

 • Skicka e-post till boka.kulturfritid@trelleborg.se eller ring 0410-73 30 00.

  Utifrån myndigheternas rekommendationer försöker vi tillsammans hitta lösningar för att minimera riskerna för smittspridning.

  Hyra eller avbokningskostnader kommer inte att debiteras vid avbokning.

 • För att undvika risk för smittspridning av coronaviruset har många föreningar inte kunnat genomföra planerade arrangemang, aktiviteter och liknande. Föreningar får behålla utbetalt föreningsbidrag för att genomföra arrangemang och liknande vid senare tillfälle. Efter genomfört arrangemang ska detta redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

 • I ett stödpaket till det lokala föreningslivet avsätter Trelleborgs kommun en pott på totalt 400 000 kronor att användas för hyreslättnader och ökade lokalbidrag för perioden augusti-december 2020.

  Stödpaketet till föreningslivet i Trelleborg innebär bland annat att kultur- och fritidsnämnden slopar kraven på dokumentation och betalar ut resterande pott av verksamhetsbidragen till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet redan innan sommaren. Som underlag för utbetalningarna kommer föregående års aktiviteter användas.

  Trelleborgs kommuns stödpaket till föreningslivet

 • Är du intresserad av motion och friluftsliv finns det mycket att uppleva och göra i Trelleborg. Du kan vistas utomhus i fina parker, naturområden, på discgolfbana i Albäck, motionsspår i Albäck och Östervångsparken, cykelled längs med sydkusten, badstränder, campingplatser och småbåtshamnar.

  I Albäck finns tvåkilometers och femkilometers motionsspår med elljus. Information och karta finns vid parkeringen på Stavstensvägen där det också finns toalett.

  För en aktiv utomhusfritid kan du också prova utegym i generationsparken och på Dalaslingan, skatepark i generationsparken och utomhus multiarenor på Liljeborgsskolan, Fagerängen och Pilevallsskolan.

  Information om idrott, motion och friluftsliv

 • Många föreningar har tillsvidare begränsat eller ställt in sina aktiviteter. Vill du komma i kontakt med en förening finns kontaktuppgifter till föreningar i Trelleborgs kommuns föreningsregister.

  Trelleborgs kommuns föreningsregister

 • Länsstyrelsen Skåne har beslutat att sänka publiktaket till åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta innebär att många evenemang/arrangemang ställs in. Kontrollera med arrangören om det gäller ett specifikt evenemang.

  Alla föreningar och arrangörer ombedes alltid att rapportera sina evenemang till Visit Trelleborgs evenemangskalender.

  Evenemangskalendern är alltid uppdaterad och visas digitalt på webben och digitala informationsskärmar på bland annat Trelleborgs Centralstation, Turistbyrån, Biblioteket, Trelleborgs Museum och Parken.

  Evenemangskalendern

  Länsstyrelsens beslut

  Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer

 • Biblioteken är stängda för besök, men du kan fortfarande låna böcker via nätet och hämta i Stadsbibliotekets entré eller på Centralstationen.

  Biblioteket har också flera digitala tjänster som du kan ta del av.

  Biblioteken och corona.

  Trelleborgs museum och Trelleborgen är stängda för besök, men utvalda delar av museets samlingar finns på Digitalt museum.

  Trelleborgs museum på Digitalt museum.

 • Regeringen uppmanar kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd. Det gäller till exempel idrottshallar och gym.

  Undantag görs för barn och ungdomar födda 2002 och senare som får delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus. Läs mer på Regeringens webbplats.

  För personer som är födda 2001 och tidigare är det fortfarande ett maximalt antal om 8 personer som får samlas i grupp.

Resor

 • Många länder har stängt sina gränser. Följ Utrikesdepartementets (UD) råd för resor till olika länder.

  Information om dina rättigheter vid avbokning av resor i samband med coronaviruset får du hos den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument.

  Hallå Konsument

  UD

  Svenska Ambassaden

Kommunledningsförvaltningen