Föreningsliv

Kultur- och fritidsförvaltningen vill göra samtliga föreningar i kommunen uppmärksamma på att flera av åtgärderna som syftar till att minska smittspridning kan påverka verksamheten.

Enligt gällande råd ska alla verksamheter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Folkhälsomyndighetens information om platser för fritids-, kultur- och sportverksamheter.

Bland annat handlar råden om:

  • För mässor, marknader, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter inomhus ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
  • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.

Det finns också regler för allmänna sammankomster, arrangemang offentliga tillställningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att anslå maxantal för varje enskilt utrymme, det vill säga 1 person per 10 kvadratmeter, på kommunens kultur- och fritidsanläggningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen