Avveckling av restriktioner

På nationell nivå finns en plan för avveckling av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen. Trelleborgs kommun följer utvecklingen och de planerade stegen samt fattar beslut på lokal nivå utifrån aktuellt läge.

Regeringen beslutade i maj 2021 om en nationell plan för avveckling av coronarestriktionerna. Lättnader är planerade att införas vid olika datum under sommaren och hösten 2021.

Planen består av fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner finns på regeringskansliets webbplats.

Kommunledningsförvaltningen