Pandemin är inte över. Vi behöver alla ta ansvar och hjälpas åt för att stoppa smittspridningen. Trelleborgs kommun följer utvecklingen och sammanfattar aktuell kommuninformation samt rekommendationer och regler. Informationen uppdateras kontinuerligt.

27 oktober 2020: Trelleborgs kommun stänger verksamheter efter skärpta råd i hela Skåne.

Trelleborgs kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Kommunen agerar utifrån regeringens och länsstyrelsens beslut samt med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad kan du göra för att minska smittspridningen?

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
  • Håll avstånd till andra människor.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

Tisdagen den 27 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskyddsläkare om skärpta råd för alla som vistas i Skåne.

Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.

Information på andra språk

På krisinformation.se finns information om coronaviruset på flera olika språk.

Källkritik

Det florerar en hel del felaktig information kring coronaviruset och covid-19. Tro inte på allt du läser och var källkritisk till informationen du tar del av.

Sprid inte vidare information du inte är säker på att stämmer.

Bakgrund

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2, som upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. De allra flesta blir bara lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation.

Kommunledningsförvaltningen