Pandemin är inte över. Fortfarande behöver vi alla ta ansvar och hjälpas åt för att undvika spridning av coronaviruset och covid-19.

För att begränsa spridningen av covid-19 tar Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder.

Ta del av gällande råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kommunen agerar utifrån beslut på nationell och regional nivå samt med stöd av Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Information in other languages

At krisinformation.se you can find information about the coronavirus in different languages.

Kommunledningsförvaltningen