Pandemin är inte över. Vi behöver alla ta ansvar och hjälpas åt för att stoppa smittspridningen. Trelleborgs kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19, sammanfattar aktuell kommuninformation samt rekommendationer och regler. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kommunen agerar utifrån regeringens och länsstyrelsens beslut samt med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad kan du göra för att minska smittspridningen?

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av coronavirus. Du är skyldig att:

  • Stanna hemma vid symtom
  • Begränsa nya nära kontakter
  • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
  • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  • Hålla en god handhygien
  • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Sedan den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd i hela Sverige.

Information in other languages

At krisinformation.se you can find information about the coronavirus in different languages..

Källkritik

Det florerar en hel del felaktig information kring coronaviruset och covid-19. Tro inte på allt du läser och var källkritisk till informationen du tar del av.

Sprid inte vidare information du inte är säker på att stämmer.

Bakgrund

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2, som upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. De allra flesta blir bara lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation.

Kommunledningsförvaltningen