Pandemin är inte över, även om många föreskrifter, rekommendationer och råd har slutat att gälla från och med den 29 september 2021. Fortfarande behöver vi alla ta ansvar och hjälpas åt för att undvika spridning av coronaviruset och covid-19.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om hur du ska agera i olika situationer.

Kommunen agerar utifrån beslut på nationell och regional nivå samt med stöd av Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Information in other languages

At krisinformation.se you can find information about the coronavirus in different languages.

Avveckling av restriktioner

På nationell nivå beslutade regeringen våren 2021 beslut om en plan för avveckling av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen. Planen består av fem steg.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner finns på regeringskansliets webbplats.

Kommunledningsförvaltningen