Gifta sig

Vigselakten förrättas av en vigselförrättare som är förordnad av Länsstyrelsen. Vigseln kan också förläggas på rådhuset eller till annan plats inom kommunen efter överenskommelse med vigselförrättaren.

En borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni där två vittnen ska närvara. Vittnena måste vara över 18 år.

Boka in vigselförrättare

Kontakta den vigselförrättare som du vill boka och stäm av önskad tid för vigsel.

En borgerlig vigsel är kostnadsfri. Den borgerliga vigseln förrättas vanligtvis på rådhuset i Trelleborg. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan vigseln ske på annan plats. Det anses befogat att vigselförrättaren får skälig ersättning för resekostnader och andra direkta utgifter som uppkommer. Detta löses via överenskommelse mellan paret och vigselförrättaren.

Kom ihåg att ta med ID-handling till vigseln.

Hindersprövning

Alla som önskar viga sig ska ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. En hindersprövning sker för att kontrollera att det inte finns några hinder för vigseln. Om det inte finns något hinder mot äktenskapet utfärdar Skatteverket hindersprövningen. Denna består av två dokument och dessa är ”Intyg vigsel” och ”Intyg hindersprövning”. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Dokumenten ska i god tid innan vigsel skickas eller lämnas till Trelleborgs kommun då de används som underlag till protokoll och vigsel/registreringsbevis. Vittnenas namn och adress ska lämnas senast samtidigt som hindersprövningen. Senast två arbetsdagar före vigseln ska dessa papper vara inlämnade om inte annat överenskommits med vigselförrättaren.

De kan lämnas in i rådhusets reception eller skickas till:

Borgerlig vigsel
Rådhuset
Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

För utländska medborgare gäller särskilda regler. En anmälan om önskat efternamn ska också göras senast i samband med vigseln. Vänd er till Skatteverket för information.

Borgerlig vigsel förrättas av en vigselförrättare som är förordnad av Länsstyrelsen

Fotograf: Hannah Claudia Löfmark Ploom

Borgerliga vigselförrättare

Christian Montagu-Evans

Mobilnummer
0763-13 32 47

Daniel Vagland

Mobilnummer
0733-51 13 93

Helena Linge

Mobilnummer
0702-15 10 15

Kenneth Lundgren

Mobilnummer
0705-13 16 24

Lars G Ohlsson

Mobilnummer
0703-70 27 00

Lizian Kyreus

Telefonnummer
0410-413 12
Mobilnummer
0709-24 97 37

Marianne Rydén

Mobilnummer
0704-18 43 85

Marianne Pettersson

Mobilnummer
0705-61 04 26

Ulf Bingsgård

Mobilnummer
0720-21 41 12

Kommunledningsförvaltningen