Verksamheter stängs efter skärpta coronarestriktioner

Publicerad:

Kommunens ledningsgrupp har fattat beslut om stänga ett flertal verksamheter från och med den 28 oktober. Orsaken är att smittspridningen av coronaviruset just nu går väldigt snabbt. Det genomsnittliga antalet positiva fall per dag har mer än fördubblats på bara ett par veckor.

På rådhuset i Trelleborg finns bland annat kundtjänst och kommunens ledning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Vi är nu i ett nytt läge där spridningen av coronaviruset ökar kraftigt i Skåne. Region Skåne och Folkhälsomyndigheten är tydliga – det är allvar nu. Var och en måste följa de skärpta råden för att minska smittspridningen, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

– Trelleborgs kommun har ett ansvar att förebygga smittspridningen därför stänger vi nu ett antal verksamheter. Vi uppmanar samtliga invånare att fortsatt respektera de råd och riktlinjer som finns, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

På tisdagen meddelade Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskyddsläkare att råden i Skåne skärps kraftigt. Antalet personer som smittats av coronaviruset och behöver sjukhusvård har på kort tid ökat kraftigt. I Trelleborgs kommun innebär detta att ett flertal verksamheter stängs från och med den 28 oktober.

Verksamheterna som stängs är:

  • Trelleborgs museum och Trelleborgen
  • Biblioteken i Trelleborg, Anderslöv och Gislöv (dock finns det möjlighet att låna och lämna böcker samt utnyttja olika digitala tjänster)
  • Badhuset (dock kommer det fortsatt vara öppet för skolans simundervisning samt föreningsverksamhet inom ramen för 50 personer)
  • Fritidsgårdarna

Dessutom kommer höstlovsaktiviteterna, inklusive Halloween Games i Valengallerian, att stoppas.

Kundtjänst på rådhuset kommer endast att hålla öppet för bokade besök. Boka via telefon 0410-73 30 00 eller kundtjanst@trelleborg.se.

På AKKA och Gröningen minskas antalet tillåtna besökare från 50 personer till 30 personer. LSS-verksamheten och äldreomsorgen är redan anpassad på ett sätt så att smittspridning förhindras.

Ledningsgruppen har även beslutat att eventuella konserter, föreställningar samt cuper på kommunala anläggningar och lokaler ska ställas in. Seriespel kan genomföras inom ramen för max 50 personer.

Besluten gäller tills vidare.

– Det är olyckligt men oundvikligt att vi nu måste fatta dessa beslut. Utifrån de nya och väldigt skarpa direktiven bedömer nu kommunledningsgruppen att de beslutade åtgärderna är ofrånkomliga för att minska smittspridningen, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

På trelleborg.se/corona har vi listat alla kommunala verksamheter vars tillgänglighet som påverkas av pandemin.

Skärpta råd i Skåne

De skärpta råden som Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskyddsläkare beslutat om innebär att:

  • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.
  • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
  • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.
  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
  • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Region Skånes information om de skärpta råden.