Växelvis fjärr- och närundervisning för Trelleborgs högstadieelever

Publicerad:

Kommunledningen i Trelleborgs kommun har beslutat att kommunens högstadieelever får växelvis fjärr- och närundervisning från och med den 1 februari. Detta beslut gäller fram till sportlovet, vecka 8.

Eleverna i årskurs 7-9 kommer att få både fjärr- och närundervisning under de kommande tre veckorna.

– Varje skola har planerat för sina elevers undervisning där årskurs 9 har prioriterats för att vara den årskurs som får mest närundervisning, då det är deras sista termin i grundskolan, säger Sofia Henderup Larsson, verksamhetschef för förskolan och grundskolan i Trelleborgs kommun.

Syftet med en successiv övergång till närundervisning för högstadieeleverna är att minska risken för smittspridningen av covid-19 och Sofia Henderup Larsson hoppas att alla elever ska kunna komma tillbaka till skolan efter sportlovet:

– Om vi ser en tydlig minskning av smittspridningen i samhället under de kommande veckorna är vårt mål att vi ska kunna bedriva närundervisning för alla årskurser på högstadiet efter sportlovet.

Via lärplattformen Unikum kommer elever och vårdnadshavare att få mer detaljerad information om hur undervisningen på respektive skola ska bedrivas under veckorna 5-7.