Var försiktig när du eldar och grillar i naturen

Publicerad:

Det är vår i luften och snart valborgsmässoafton. Att träffas ute i naturen kan vara ett bra sätt att minska risken för smittspridning. Men om du planerar att grilla eller elda ute finns det en del saker du måste tänka på.

Har du koll på brandrisken? SMHI tar under sommarhalvåret fram aktuella femdygnsprognoser för risken för skogs- och gräsbränder. Beslut om eldningsförbud kan fattas av den lokala räddningstjänsten. Aktuell information om eventuellt eldningsförbud finns alltid på kommunens webbplats.

Inför årets valborgsmässoafton gör räddningstjänsten i Trelleborgs kommun just nu bedömningen att det inte kommer att bli aktuellt med något eldningsförbud. SMHI:s direktiv om att iaktta stor försiktighet vid eldning utomhus gäller dock alltid.

Tänk dessutom på att allemansrätten gäller. Allemansrätten innebär möjlighet att röra sig i naturen, men kräver också att vi inte skadar djurliv och naturen samt att vi visar hänsyn mot markägare och andra människor ute i naturen.

Råd och regler för dig som ska elda i naturen

 • Det är förbjudet att elda om eldningsförbud råder och eldning avråds om vindhastigheten överstiger 10 m/s.
 • Vid mindre brasor, upp till 2 x 2 meter markyta, bör avståndet till byggnader, vägar och järnvägar vara minst 25 meter. Vid större brasor (maximalt 8 x 8 meter) bör detta avstånd vara minst 75 meter. Elda aldrig under ledningar.
 • Ha tillgång till vatten, helst med framdragen slang. Elden ska kunna släckas med det vatten som du har tillgång till på eldningsplatsen. Ha även tillgång till en räfsa, spade eller liknande.
 • Elda på obrännbart underlag och inte för nära till torrt gräs eller vegetation som kan antändas. Röj undan fjorårsgräs inom ett par meter från brasan. Beakta alltid vindriktning och risken för gnistor som kan antända gräs och vegetation längre bort.
 • Tänd aldrig med bensin.
 • Lämna aldrig elden obevakad.
 • Elda inte efter mörkrets inbrott.
 • Efter avslutad eldning måste all glöd släckas med vatten.
 • Efterkontrollera en timme senare och släck mer om det finns glöd kvar.
 • Elda endast torrt ris och torra grenar. Elda inte löv, gräs eller annat som kan skapa mycket rök.
 • Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 15 maj-30 september. Resten av året är det tillåtet, om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.