Utökade parkeringstider och fler platser på Stortorget

Publicerad:

Från och med måndag 23 november blir det möjligt att parkera bilen på Stortorget i Trelleborg i upp till två timmar. Samtidigt görs plats för fler bilar.

Kartbild över Stortorget i Trelleborg med parkeringsytan markerad i rött. Förändringen gäller från och med måndag 23 november.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Den maximala parkeringstiden på Stortorget höjs från en timme till två timmar. Samtidigt utökas parkeringsytan med omkring 40 nya parkeringsplatser. De nya parkeringsplatserna tillkommer främst på torgytan närmast framför Trelleborgs museum.

Förändringen börjar gälla 23 november, förutsatt att nya gatuskyltar hunnit sättas på plats.

– Vi har beställt nya skyltar från vår leverantör och hoppas att de ska bli klara i tid, säger Jessica van Rooyen, tillförordnad gatuchef i Trelleborgs kommun. Den nya parkeringstiden gäller först efter att skyltarna kommit upp.

Den nya parkeringstiden ska gälla från klockan 07.00 till klockan 22.00. Parkeringsskiva eller motsvarande måste användas.

Delar av parkeringen på Övre stängs 7 december

Vi har tidigare berättat att cirka 150 parkeringsplatser försvinner från Övre i centrala Trelleborg, i samband med att området ska förberedas för utbyggnad. Datum för när området stängs av har dock flyttats fram till 7 december.