Upprustning av ridanläggning återupptas efter arkeologiska undersökningar

Publicerad:

Nästa vecka fortsätter upprustningen av Kyrkoköpinge ridanläggning efter att Länsstyrelsen slutfört arkeologiska undersökningar av platsen.

Visionsbild av nya ridhuset i Kyrkoköpinge.

Fotograf: Triano bygg

Renoveringen och ombyggnaden av anläggningen pausades då möjliga fornfynd upptäcktes i samband med markarbeten på platsen.

I september färdigställde Trelleborgs kommun renoveringen av anläggningens stallbyggnad medan hästarna var ute på grönbete. Renoveringen innebar en invändig uppfräschning för att stallet ska hålla modern standard. Under hösten har även det befintliga ridhuset rivits.

Spännande arkeologiska fynd

De senaste arkeologiska undersökningarna på platsen påbörjades 9 november och avslutas på fredag 20 november. Förutom keramikfynd, djurben och enstaka spikar eller nitar har arkeologerna bland annat hittat 156 stolphål, ett stort antal gropar, lämningar av två härdar, en brunn och diken av varierande typ.

Fynden kommer nu att bearbetas av arkeologerna. I nästa steg tar Trelleborgs museer fram en plan för att förmedla det som hittats, eventuellt genom att låta elever vara med och tolka fyndmaterialet i efterhand.

– Jag ser dubbla vinster i det här projektet, säger Thomas Nilsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Trelleborg. Dels genom de fynd som har hittats på platsen och som kan bidra till den högklassiga pedagogiska verksamheten på Trelleborgs museer. Dels genom den möjlighet som ges till ridintresserade ungdomar i form av en ny, fantastisk ridanläggning.

Nytt ridhus uppförs

När den arkeologiska undersökningen avslutats på fredag tar upprustningen av anläggningen fart igen.

– Vi har haft en bra dialog med Länsstyrelsen och arkeologerna hela vägen, säger Johan Bondesson, byggingenjör i Trelleborgs kommun. Tyvärr har undersökningarna på platsen dragit ut på tiden på grund av att Länsstyrelsen haft väldigt långa handläggningstider under coronapandemin, men när arkeologerna är klara på fredag sätter vi igång med nästa etapp.

Följande återstår innan ridanläggningen kan tas i bruk:

  • Ett helt nytt ridhus om 1 800 kvadratmeter uppförs.
  • I anslutning till ridhuset byggs en ny servicebyggnad med toaletter, omklädningsrum, tvättrum, pentry och kontorsdel.
  • Ny paddock och foderförvaring byggs.
Visionsbild av nya ridanläggningen i Kyrkoköpinge.

Fotograf: Triano bygg

Anläggningen kan stå klar i sommar

Johan Bondesson för just nu samtal med byggentreprenören om fortsättningen. Parterna hoppas kunna presentera en tidplan för resterande del av projektet inom två veckor.

– Sen är det svårt att säga exakt när projektet är i hamn. Ska jag göra en uppskattning är det rimligt att tänka sig att hela ridanläggningen kan vara klar någon gång i sommar.

En av kommunens största idrottssatsningar

Ridanläggningen i Kyrkoköpinge är en viktig del i kommunens fritids- och föreningsliv som erbjuder inte minst unga trelleborgare en meningsfull och utvecklande fritidsaktivitet. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin välkomnar att bygget nu återupptas.

– Satsningen på ridsporten i Trelleborgs kommun är en av de största idrottssatsningar som gjorts i kommunen, säger Mikael Rubin. Det får ta den tid det tar för att få allt på plats. Jag ser fram emot att inviga genom att rida en snäll häst och kanske hoppa över ett litet hinder!