Trygghetens hus invigs

Publicerad:

Måndagen den 19 oktober kommer Trygghetens hus att invigas. Med hänsyn till den rådande pandemin hålls invigningen i liten skala för berörd personal och kommunledningen. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin och räddningschefen Magnus Strid håller i den formella invigningen.

Trygghetens hus har fått den passande adressen Västra Ringvägen 112.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Brandstationen flyttar in

Den nya brandstationen har fått den passande adressen Västra Ringvägen 112. Placeringen är strategiskt lagd till norra delen av staden, just vid Lundavägens infart. Härifrån kommer räddningsfordonen snabbt och lätt ut på vägarna när det är dags för utryckning.

– Den största vinsten är de moderna och ändamålsenliga lokalerna, berättar räddningschefen Magnus Strid. Men det nya läget är en också en stor fördel.

Magnus Strid förstår att intresset för att besöka lokalerna är stort.

– Vi kommer att bjuda in till öppet hus så fort omständigheterna tillåter det. På grund av pandemin måste vi ändå vänta. Vi vill också passa på att tacka de närboende för förståelsen under byggtiden. Lite stök har det nog varit.

Filmad rundvandring i Trygghetens hus

För den som redan nu vill se hur det ser ut i Trygghetens hus har vi tagit fram en film, där Magnus Strid och hans kollega Torbjörn Weber tar med oss på en rundvandring i lokalerna.

Lång planering

Bygget av Trygghetens hus startade på sommaren 2018, men tankarna och planerna sträcker sig betydligt längre bak i tiden. Planerna för husets användning har också ändrats över tid. Från början fanns en önskan om att samla flera av kommunens verksamheter i huset, verksamheter som arbetar är att hindra oönskade händelser i samhället. Av olika anledningar har detta inte gått att genomföra fullt ut.

Den huvudsakliga anledningen till flytten är att den gamla brandstationen på Nygatan inte längre uppfyller alla krav för en modern brandstation. Förutom att räddningstjänsten nu har sin bas här, kommer trygghetsvärdarna att ha sina kontor och utgå från Trygghetens hus.

Räddningstjänstens brandbilar kördes i kortege till den nya brandstationen på Trygghetens hus.

Fotograf: Niclas Ingvarsson