Trelleborgs nya elnätspriser är bland de lägsta i landet

Publicerad:

Från och med den 1 oktober gäller ny elnätstaxa för kunderna i Trelleborgs Elnät AB. Höjningen på sammanlagt 6,4 procent beslutades av styrelsen i Trelleborgs Elnät 2020-08-27.

Trots prisjusteringen är taxan för elnätet i Trelleborg en av de lägsta i landet. Anledningen till justeringen av taxan är att den behöver följa kostnadsutvecklingen. Trelleborg står inför en nödvändig utbyggnad av elnätet och bolaget strävar efter en budget i balans.

Bolagets ambition är framöver att endast justera priset per den 1 januari respektive år och då med god framförhållning. Detta för att underlätta kundernas budgetprocesser. I och med höjningen den 1 oktober i år kommer dock elnätspriserna inte att ändras den 1 januari 2021.

Trelleborgs Elnät AB bildades den 1 juni i år och ingår från och med den 1 januari 2021 som ett dotterbolag i det nybildade Trelleborgs Energi AB.

Elnätsavgifter för säkringskunder (privatkunder, små och medelstora företag)

Elnätsavgifter för effektkunder (mestadels stora företag)